PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowsze, rewitalizacja obszarów zdegradowanych: Ponad 7 mln zł dla gmin. Trwa konkurs dotacji

  • PAP/AT    13 stycznia 2016 - 15:14
Mazowsze, rewitalizacja obszarów zdegradowanych: Ponad 7 mln zł dla gmin. Trwa konkurs dotacji
Przedmiotem konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji, które stanowią podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE. (fot.mazovia.pl/Michał Słaby)

• 7 mln dla mazowieckich gmin na odnowę terenów zdegradowanych.
• Każda gmina może wnioskować o dofinansowanie tylko na jeden projekt.
• Łączna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 zł.
Wsparcie gmin w uruchomieniu rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz angażowanie w program mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych - to niektóre cele konkursu prowadzonego na Mazowszu. Pula środków przeznaczonych na program wynosi 7,312 mln zł.

Instytucją przeprowadzającą konkurs - w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz ministra rozwoju - jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Działania wspierające gminy współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.).

Przedmiotem konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji, które stanowią podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE.

Założeniem projektu jest przede wszystkim pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi. Podejmowane inicjatywy mają na celu polepszenie jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenie szans na ich zatrudnienie.

Ponadto powinny pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego oraz stanu środowiska i zabudowy. W efekcie działania te powinny ożywić rewitalizowane obszary, nadać im nowe funkcje, podnieść ich atrakcyjność. Założeniem jest zainteresowanie odnowionym obszarem mieszkańców, turystów i inwestorów.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie do 29 stycznia 2016 r. (do godz. 16). Każda gmina może złożyć jedne projekt. W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej.

Łączna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 200 tys. zł. Poza tym podmiot starający się o dofinansowanie, jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, który stanowi 10 proc. kosztów złożonego projektu.

Poza ogłoszeniem konkursu - w ramach działań podejmowanych przez woj. mazowieckie - zaplanowano m.in. wsparcie merytoryczne (w formie spotkań informacyjno-warsztatowych), doradztwo udzielane przez Zespół ds. Rewitalizacji powołany zarządzeniem marszałka woj. mazowieckiego oraz spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin.

Podczas pierwszego spotkania informacyjnego, które odbyło się w środę (13 stycznia), marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik powiedział, że UE oczekuje, że nie będą to tylko procesy dotyczące infrastruktury, ale również rewitalizacji społecznej. Jak tłumaczył ważna jest "aktywizacja społeczna" oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Damian, 2016-01-13 15:27:39

    32Polecam artykuł Max Kolonko, który pokazuje, że Komorowski wraz z PO przez lata okradali Polskę i byli na usługach Niemców!!! Powinni za to wszystko odpowiedzieć przed nami, prawdziwymi POLAKAMI. Nie dajmy sobie dłużej mydlić oczu przez te niemieckie media. CZYTAJCIE JAK BYŁO!! bookstar.pl/8538...  rozwiń