Metropolia Krakowska wśród Obszarów Strategicznej Interwencji

13 tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), czyli obszarów wymagających szczególnego wsparcia, zostało wyodrębnionych w woj. małopolskim.
Metropolia Krakowska wśród Obszarów Strategicznej Interwencji
Władze regionu brały pod uwagę specyficzne uwarunkowania Małopolski (fot. krakow)

Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego poinformował PAP, że wśród uwarunkowań regionu brano pod uwagę m.in. położenie geograficzne, krajobrazowe czy specyfikę społeczną, np. wysoki poziom bezrobocia.

"Wymiar terytorialny traktowany jest obecnie jako jedna z głównych zasad programowania środków unijnych na lata 2014-202, dlatego przy wyborze OSI zarząd województwa analizował zarówno potencjały regionu wyróżniające nas pośród innych województw, takie jak uzdrowiska czy obszary o dużym potencjale przyrodniczym, jak również nasze bariery, które dzięki funduszom europejskim będą zniwelowane, np. bezrobocie" - wyjaśnił.

Jak dodał, wszystkie małopolskie OSI są istotne z punktu widzenia rozwoju regionu, dlatego trudno wskazać najważniejsze. "Każde z nich wymaga indywidualnego wsparcia ze środków europejskich na lata 2014-2020. Część z nich ma wyodrębnione budżety, ale to nie jest skończone finansowanie, bowiem nie wykluczamy ich z pozostałych części programu operacyjnego" - ocenił Szymański.

Metropolia Krakowska priorytetem

Jednym z najważniejszych obszarów terytorialnych objętych OSI będzie metropolia krakowska, czyli miasto wojewódzkie i otaczające je gminy. Zarezerwowano na ten cel 236 mln euro, ale inwestycje na tym terenie będą znacznie większe, gdyż może on korzystać też z procedury konkursowej w ramach RPO. Wsparcie dla metropolii będzie realizowane w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Największa część środków zarezerwowanych dla metropolii zostanie przeznaczona na program wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania i program zintegrowanego transportu publicznego (zakup taboru, budowa węzłów przesiadkowych i parkingów park&ride itp.). Pieniądze z UE popłyną też na przygotowanie terenów pod inwestycje i poprawę efektywności budynków użyteczności publicznej.

Zastrzyk dla uzdrowisk

25 mln euro w ramach OSI zarezerwowano dla uzdrowisk. Jak podkreślają władze regionu, Małopolska to obok Dolnego Śląska drugi wiodący region oferty uzdrowiskowej w Polsce o uznanej tradycji i bogatej historii. W województwie znajduje się 9 spośród 45 polskich uzdrowisk. To w większości wielowiekowe kurorty, o zabytkowej architekturze, doskonałym położeniu z punktu widzenia turystyki, walorów klimatycznych, krajobrazowych i przyrodniczych, a równocześnie często o utrudnionym dostępie komunikacyjnym i braku możliwości rozwoju przemysłu.

Wsparcie OSI dla uzdrowisk będzie przeznaczone na współfinansowanie zadań związanych z wykorzystaniem potencjału tych miejscowości i tworzenia w nich nowych atrakcji. "To oczywiście nie oznacza, że z innych puli nie będą one mogły otrzymywać środków na projekty wodociągowo-kanalizacyjne, komunikacyjne czy związane z informatyzacją usług publicznych" - zaznaczył dyrektor.

Góry atutem Małopolski

Charakterystyczną cechą Małopolski jest jej górzyste ukształtowanie, dlatego jednym Z OSI są obszary górskie z niekorzystnymi warunkami fizyczno-geograficznymi, klimatycznymi i glebowymi. Zakwalifikowano do nich miejscowości położne na terenach podgórskich i górskich, w których co najmniej 50 proc. użytków rolnych leży powyżej 350 m n.p.m. Obszary te będą miały preferencje dla wybranych działań przy wyborze projektów.

Specjalne środki zarezerwowano w OSI dla obszarów zagrożonych osuwiskami. Z powodu swojego ukształtowania Małopolska należy do obszarów o znacznym zagrożeniu wystąpieniem tej klęski żywiołowej.

Niespotykany w innych regionach kraju jest OSI Polska Południowa - rozumiany jako makroregion obejmujący dwa województwa: małopolskie i śląskie. Oba regiony stanowią zwarty przestrzennie obszar zajmujący niemal 9 proc. powierzchni Polski, zamieszkiwany przez 21 proc. ludności kraju, której praca pozwoliła na wytworzenie w 2010 r. ponad 1/5 produktu krajowego brutto Polski.

Zgodnie z zawartą przez władze obu regionów Strategią Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 chcą one wykorzystać potencjał możliwości współpracy. W ramach OSI promowane będą projekty o znaczeniu ponadregionalnym i międzyregionalnym realizowane na terenie województwa małopolskiego w partnerstwie z podmiotem z woj. śląskiego lub komplementarne wobec projektów realizowanych w woj. śląskim.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE