PARTNER PORTALU
  • BGK

Miliardy wydane na ochronę powietrza i gospodarkę wodno-ściekową

  • DC    21 grudnia 2017 - 10:55
Miliardy wydane na ochronę powietrza i gospodarkę wodno-ściekową
Najwięcej projektów dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. W tym obszarze podpisano 227 umów na kwotę 5,67 mld zł. (fot. Shuttterstock)

Ministerstwo Środowiska rozdysponowało już 9 mld zł na ekologiczne projekty. - Pieniądze zostaną przeznaczone, między innymi, na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz tworzenie parków w miastach. Chcemy, by te inwestycje bezpośrednio przełożyły się na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.
Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za realizację II osi priorytetowej POIiŚ, czyli szeroko pojęte działania prośrodowiskowe, m.in. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz poprawy jakości środowiska miejskiego.

Na realizację tych przedsięwzięć przewidziano łącznie blisko 15 mld zł w bieżącej perspektywie finansowej (2014-2020).

Dotychczas zostało zawartych 470 umów, w których dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 9,1 mld zł. Pierwsze z nich zostały podpisane w maju 2016 r. Najwięcej projektów dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. W tym obszarze podpisano 227 umów na kwotę 5,67 mld zł.

Dużym zainteresowaniem beneficjentów cieszą się także nabory w zakresie dostosowania do zmian klimatu i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych. W tym obszarze zawarto dotychczas umowy na kwotę 2,56 mld, co stanowi blisko 90 proc. pieniędzy przeznaczonych na tę dziedzinę.

W ramach już podpisanych umów zostanie m.in.: zbudowanych lub unowocześnionych 140 oczyszczalni ścieków, 13 miast będzie lepiej przygotowanych na wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. gwałtownych ulew), w 12 parkach narodowych powstaną ośrodki edukacji ekologicznej, a w blisko 100 miastach zostaną stworzone lub odnowione parki.

Jedną z największych inwestycji związanych z gospodarką wodną w najbliższych latach będzie budowa stopnia wodnego Siarzewo na Wiśle. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • zmarnowaliśmy miliardy, 2017-12-21 14:51:53

    Tylko żeby znowu nie były to pieniądze marnotrawione... youtube.com/watch?v=PkzGpqBzz78