PARTNER PORTALU
  • BGK

Milion złotych w kolejnym konkursie Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

  • pt/pap    25 marca 2018 - 17:10
Milion złotych w kolejnym konkursie Odnowa Wsi Świętokrzyskiej
Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego (fot.fotolia)

Samorząd wojewódtwa świętokrzyskiego w tym roku przeznaczy milion złotych na wsparcie remontów, budowę miejsc rekreacji czy doposażenie obiektów społecznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej.




  • Tegoroczna edycja programu odbędzie się pod hasłem "100 dotacji na 100-lecie niepodległości".
  • W konkursie można ubiegać się o dotacje m.in. na budowę, odbudowę lub przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców - świetlic, domów kultury, strażnic OSP. 
  • Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego.

Jak podkreśliła rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Iwona Sinkiewicz-Potaczała, "głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców, jak również potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej". Tegoroczna edycja programu odbędzie się pod hasłem "100 dotacji na 100-lecie niepodległości".

W konkursie można ubiegać się o dotacje m.in. na budowę, odbudowę lub przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców - świetlic, domów kultury, strażnic OSP. Projekty mogą też dotyczyć zakupów inwestycyjnych, związanych z wyposażeniem budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów - i infrastruktury im towarzyszącej oraz budynków służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wsparcie może obejmować również zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem lokalnych tradycji i zawodów tradycyjnych (np. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych) oraz dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych - festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz imprez służących rozwojowi wspólnot i lokalnych społeczności.

Do otrzymania wsparcia uprawnione są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości 80 proc. poniesionych wydatków, wkład własny gminy wynosi minimum 20 proc. całkowitej wartości zadania. Maksymalna wartość dotacji to 10 tys. zł.

Nabór wniosków konkursowych od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych będzie prowadzony w ramach gmin do 16 kwietnia, a następnie do 30 kwietnia samorządy mają czas na przekazanie zebranych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. Z kolei weryfikacja wniosków i opracowanie listy rankingowej przez komisję konkursową zakończy się 30 maja.

To czwarta edycja programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej. W 2010 r., 2014 r. oraz w 2017 r. samorząd województwa przeznaczył na przedsięwzięcie w sumie 3,5 mln zł. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.