PARTNER PORTALU
  • BGK

Miliony z UE na ochronę środowiska

  • GK/mos.gov.pl    31 października 2011 - 11:09
Miliony z UE na ochronę środowiska

50 mln euro – to łączna kwota unijnego dofinansowania, o którą mogą ubiegać się m.in. projekty z zakresu rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo.
Dotyczy to również przedsięwzięć polegających na zabezpieczeniu osuwisk i budowie umocnień brzegowych.

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów z programu infrastruktura i środowisko. Wnioski przyjmowane będą do 16 stycznia 2012 r.

Można je składać od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r., w godzinach 9.00 – 15.00 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu) oraz do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu).

Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także urzędy morskie, wojsko (jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym) i podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście projektów indywidualnych.
Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje niezbędne do składania wniosków dostępne są tutaj. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.