PARTNER PORTALU
  • BGK

Miliony z UE na ochronę środowiska

  • GK/mos.gov.pl    31 października 2011 - 11:09
Miliony z UE na ochronę środowiska

50 mln euro – to łączna kwota unijnego dofinansowania, o którą mogą ubiegać się m.in. projekty z zakresu rekultywacji terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo.
Dotyczy to również przedsięwzięć polegających na zabezpieczeniu osuwisk i budowie umocnień brzegowych.

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów z programu infrastruktura i środowisko. Wnioski przyjmowane będą do 16 stycznia 2012 r.

Można je składać od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r., w godzinach 9.00 – 15.00 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu) oraz do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu).

Poziom współfinansowania projektów to maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, a także urzędy morskie, wojsko (jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym) i podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście projektów indywidualnych.
Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje niezbędne do składania wniosków dostępne są tutaj. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.