PARTNER PORTALU
  • BGK

Minister Zdziebło zapowiada ułatwienia dla prosumentów

  • pt    17 czerwca 2014 - 12:13
Minister Zdziebło zapowiada ułatwienia dla prosumentów

Wprowadzenie ustawy o OZE, może znacznie przyspieszyć rozwój tej gałęzi, poprzez wprowadzenie stabilnych ram legislacyjnych dla rozwoju energetyki prosumenckiej – uważa wiceminister Adam Zdziebło.
Jak przypomniał wiceminister w Ministerswtwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podczas  podczas VII Forum Energetyki Słonecznej i Biomasy  w Raciborzu w zaproponowanych przez Komisję Europejską celach tematycznych na przyszłą perspektywę 2014-2020, wsparcie dla Odnawialnych Żródeł Energii będzie możliwe w ramach celu 4 - „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”.

- Pozyskanie wsparcia na zwiększenie produkcji i wykorzystania OZE oraz na redukcję emisji CO2 będzie możliwe w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Na ten cel przeznaczone będzie prawie 1,2 mld euro, z czego ok. 900 mln euro w ramach RPO, a 300 mln euro w POIiŚ – mówił wiceminister

Z Regionalnych Programów Operacyjnych wsparcie unijne będą mogły uzyskać instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej wykorzystujące energię:

* promieniowania słonecznego do 1 MW;

* biomasy do 5 MWth;

*  biogazu do 1 MWe;

* wodną do 2 MWe;

* wiatru do 5 MWe;

* geotermalną do 2 MWth.

Ponadto, w  ramach RPO będzie możliwe uzyskanie wsparcia ze środków UE na  efektywną dystrybucję ciepła z OZE (m.in. pompy ciepła, geotermia, kotłownie),   budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych o napięciu SN i nn.

W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewidziano udzielania ze środków UE:


* wsparcia zwrotnego (w trybie konkursowym) w szczególności na budowę i rozbudowę lądowych farm wiatrowych, instalacji na biomasę, instalacji na biogaz;

* wsparcia bezzwrotnego (w trybie pozakonkursowym) na budowę oraz modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

- Energetyka prosumencka w Polsce stoi przed szansą dynamicznego rozwoju. Zmiany, zapoczątkowane we wrześniu 2013 r. wprowadzeniem małego trójpaku, znajdą swój finał w projektowanej ustawie o OZE, która przewiduje wiele ułatwień dla prosumentów, czyli konsumentów produkujących na własny użytek. Wprowadzenie ustawy o OZE, może znacznie przyspieszyć rozwój tej gałęzi, poprzez wprowadzenie stabilnych ram legislacyjnych dla rozwoju energetyki prosumenckiej – podkreślił wiceminister Zdziebło.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.