PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo infrastruktury i rozwoju też podsumowuje ostatnie półrocze

  • AW    31 marca 2015 - 20:08
Ministerstwo infrastruktury i rozwoju też podsumowuje ostatnie półrocze
Według MIR oddano więcej dróg niż zakładały zapowiedzi premier Ewy Kopacz z expose (fot.archiwum)

Uruchomienie finansowania w unijnej perspektywie 2014-2020, oddanie nowych odcinków dróg, skrócenie czasu przejazdu koleją, nowe założenia dla rewitalizacji – wymienia wśród swoich dokonań w ostatnim półroczu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Premier Ewa Kopacz podsumowała pół roku swoich rządów. Swoimi dokonaniami pochwalił się też resort infrastruktury i rozwoju.

Ruszyła unijna perspektywa 2014-2020

Do najważniejszych dokonań został zaliczony przez resort start wdrażania funduszy europejskich 2014-2020.

- Zostały przyjęte wszystkie krajowe i regionalne programy operacyjne umożliwiając uruchomienie nowej puli środków unijnych. W rezultacie około 349 miliardów złotych z polityki spójności będziemy mogli zainwestować w te obszary, które najbardziej przyczyniają się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju – informuje minister Maria Wasiak.

Resort ogłasza pierwsze konkursy z nowych programów. Można już składać aplikacje o realizację przedsięwzięć związanych udostępnianiem e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

W marcu ruszyły pierwsze nabory wniosków dotyczące podniesienia aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które będą odpowiedzialne za udzielenie pomocy.

W najbliższych dniach ruszą kolejne konkursy. 2 kwietnia, w ramach Programu Inteligentny Rozwój, dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli 1,6 mld zł na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalne prace rozwojowe. Z kolei konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój umożliwi wsparcie programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Szczególną uwagę przywiązujemy do stworzenia dogodnych warunków do rozwoju rodzin. Dlatego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) finansowane będzie wsparcie żłobków i przedszkoli, w tym placówek przyzakładowych. Działania te będą realizowane przez samorządy województw w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) - zapewnia resort.

Obecnie Urzędy Marszałkowskie (jako Instytucje Zarządzające RPO) opracowują system wdrażania programów, w tym harmonogram naboru wniosków.

Wspomniana pomoc będzie realizowana w trybie konkursowym, co oznacza, że samorządy województw będą ogłaszały konkursy na dany typ wsparcia. Na powyższe działania w ramach RPO 2014-2020, przeznaczono ze środków EFS 686 mln euro. Szacuje się, że dzięki nim powstanie ok. 110 tys. miejsc opieki nad dziećmi, a 160 tys. przedszkolaków objętych będzie dodatkowymi zajęciami.

Więcej dróg i lepsza podróż pociągiem

Jak wylicza MIR, od 1 października 2014 r. oddano do ruchu niemal 200 km dróg krajowych, w tym: ok. 35 km autostrad, ok. 129 km dróg ekspresowych oraz ok. 36 km pozostałych dróg krajowych.
- To więcej o 39 km (2 inwestycje oddane przed terminem: S8 Sieradz - Łask i S11 zachodnia obwodnica Poznania) niż zakładały zapowiedzi z expose. Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce przekroczyła 3000 km – chwali się minister Wasiak.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.