PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Rozwoju o pakiecie dla średnich miast i Polsce Wschodniej

  • Michał Wroński    23 sierpnia 2017 - 07:47
Ministerstwo Rozwoju o pakiecie dla średnich miast i Polsce Wschodniej
Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. (fot. www.funduszeeuropejskie.gov.pl)

O wsparciu rozwoju miast średnich, dystrybucji unijnych funduszy pomiędzy województwami w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz o szansach na specjalny fundusz ponadregionalny dla obszarów najsłabszych gospodarczo po roku 2020 rozmawiamy z Adamem Hamryszczakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.
• Rząd szykuje zmianę ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ma to ułatwić firmom prowadzenie inwestycji na terenie miast średnich.

• Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę na duże zainteresowanie przedsiębiorców Programem Operacyjnym Polska Wschodnia. W ostatnich naborach wartość złożonych wniosków nawet dwukrotnie przekraczała pulę dostępnych pieniędzy.

• Ponadregionalny program dla obszarów najsłabszych gospodarczo jest konieczny i jest to nasz cel na kolejną perspektywę finansową – zapowiada Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

***** 

Do końca sierpnia trwać będzie nabór potrzeb inwestycyjnych w pilotażowym projekcie, realizowanym w ramach "Pakietu dla miast średnich". Jakie na razie jest zainteresowanie tym projektem i kiedy zainteresowane nim miasta poznają wyniki oceny?

- Jesteśmy już na półmetku prowadzonego naboru i obserwujemy bardzo duże zainteresowanie średnich miast tym rodzajem wsparcia eksperckiego. Pilotażem chcemy objąć do 60 potrzeb inwestycyjnych. Jako, że pierwsze spotkania eksperckie planowane są jeszcze na ten rok, Polski Fundusz Rozwoju będzie musiał odpowiednio wcześnie uprzedzić wszystkich tych, którzy znajdą się na liście podmiotów objętych pilotażem.

Czy jest jakiś klucz wedle którego zgłaszane propozycję będą oceniane? Czy jakiś typ inwestycji będzie szczególnie promowany?

- Ocena formularzy zgłoszeniowych, na podstawie której miasta zakwalifikują się do spotkań przedinwestycyjnych, dokonywana jest po pierwsze na podstawie kryteriów formalnych. Takimi kryteriami jest np. obecność podmiotu na liście 255 miast objętych programem, czy przesłanie formularza we wskazanym terminie. Brane będą jednak pod uwagę także kryteria merytoryczne, które będą oceniane punktowo w skali od 1 do 10. W ten sposób oceniany będzie stopień zaawansowania analiz przedrealizacyjnych, dotyczących konkretnej potrzeby inwestycyjnej. Te potrzeby, które uzyskają najwyższą punktację, odzwierciedlającą stopień zaawansowania w zakresie ich przygotowania do wdrożenia, zostaną w konsekwencji zakwalifikowane do etapu spotkań przedinwestycyjnych z udziałem ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju. Chcę natomiast podkreślić, że żadna potrzeba inwestycyjna, ani model inwestycyjny nie będą w szczególny sposób promowane.

Czytaj: Średnie miasta mają się rozwijać. Ministerstwo Rozwoju da wsparcie 255 miastom

Czyli to, jakie skutki realizacja danej inwestycji będzie miała dla danego miasta nie będzie przedmiotem oceny. Ten aspekt sprawy pozostawiony będzie miastu?

- Skutki na pewno będą rozważane, natomiast nie ma żadnych specjalnych preferencji określających, że to mają być np. inwestycje środowiskowe, dotyczące rewitalizacji, czy efektywności energetycznej. Czegoś takiego nie ma, ale już celem działań eksperckich będzie wskazanie, czy dana inwestycja jest opłacalna, trwała i jakie skutki będzie przynosić w kolejnych latach. Ważne, aby samorządy otrzymały pomoc w poszukiwaniu najbardziej optymalnych źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na rynku instrumentów dłużnych.×
KOMENTARZE (2)

  • Marcin Skowron, 2017-08-28 08:44:45

    To wszystko zależy od gospodarza i umiejętności pozyskiwania funduszy UE. Niektóre średnie miasta doskonale sobie radzą a inne nie.
  • Grzegorz, 2017-08-25 23:25:59

    Wreszcie pomyślano o byłych miastach wojewódzkich. Naprawde ciekawa inicjatywa.