Ministerstwo Środowiska: 5,2 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową i zagospodarowanie odpadów

Ruszyły pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy POIiŚ na lata 2014-2020 - poinformował resort środowiska. Budżet to ponad 5 mld zł, a dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę oczyszczalni ścieków, czy punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Ministerstwo Środowiska: 5,2 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową i zagospodarowanie odpadów
W ramach nowej perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 84 mln zł przeznaczono na poprawę jakości powietrza miejskiego.

Największy budżet - 5 mld zł - zostanie przeznaczony na budowę bądź modernizację oczyszczalni ścieków, wyposażanie aglomeracji w sieć kanalizacyjną czy zagospodarowanie osadów ściekowych.

O środki na ten cel będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu organizacje świadczące usługi publiczne.

Fundusze na budowę PSZOK-ów

Ci sami beneficjenci będą mogli się starać o fundusze na budowę m.in. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów. Budżet na gospodarkę odpadową to 100 mln zł.

W ramach nowej perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 - 2020, 84 mln zł przeznaczono dla gmin i regionalnych dyrekcji środowiska na poprawę jakości powietrza miejskiego.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na rekultywację zdegradowanych i zanieczyszczonych obszarów, a także na rozwój terenów zielonych w miastach.

Ochrona obszarów Natura 2000

Z kolei regionalne dyrekcje środowiska, parki narodowe i urzędy morskie będą mogły sięgnąć po 10 mln zł na tworzenie planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

Ministerstwo informuje, że wnioski we wszystkich tych działaniach można składać do 29 stycznia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie Funduszu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do w.potega@neostrada.pl: bez czytania rozwinięcia twój tekst zalatuje Populizmem.

smolar, 2015-12-02 21:53:58 odpowiedz

PSZOK-i to dobre inwestycje. Razem z kompostowniami lub innymi sposobami zagospodarowania odpadami organicznymi mogą przyczynić się do znacznego wzrostu efektywności działań. Pozostałe 10 - 20 % odpadów można kasować plazmą i spalarnie oraz RIPOK-i dla zmieszanych odpadów będą zbędne, a powietrze zd...rowsze. Trzeba jednak równolegle zachęcać do segregacji u źródła, zmieniać nawyki. Na ten cel także warto pieniądze przeznaczać. Jest potrzebna edukacja kojarzona z motywowaniem do opłacalnego pod każdym względem gospodarowania odpadami komunalnymi. rozwiń

w.potega@neostrada.pl, 2015-12-02 10:36:34 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE