PARTNER PORTALU
  • BGK

MRR i ONZ zbadają rozwój Polski

  • AT    23 lipca 2012 - 20:35
MRR i ONZ zbadają rozwój Polski

Polska zostanie objęta nowatorskim badaniem dotyczącym mierzenia rozwoju społecznego kraju na poziomie lokalnym i regionalnym.
Projekt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie realizowany przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) działającego przy ONZ. Umowa została zawarta 13 lipca 2012 r. Jeśli projekt zakończy się sukcesem to badania tego typu będą realizowane cyklicznie w Polsce oraz innych krajach.

Badanie będzie oparte o specjalnie opracowany dla jego potrzeb Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI – Local Human Development Index).

LHDI to wskaźnik, który zostanie opracowany w celu mierzenia lokalnego i regionalnego poziomu rozwoju społecznego. Będzie opierał się na istniejącym już wskaźniku Human Development Index (HDI), który służy do badania tego zjawiska na poziomie krajowym.

Opracowanie i wykorzystanie wskaźnika HDI na poziomie lokalnym (Local HDI) jest przedsięwzięciem nowatorskim na skalę międzynarodową. Wpisuje się też w globalne trendy w zakresie nowych sposobów mierzenia rozwoju, w szczególności w inicjatywy Komisji Europejskiej i OECD.

Przystosowanie HDI do pomiarów na poziomie lokalnym jest ambitnym przedsięwzięciem. Projekt realizowany w Polsce posłuży jako poligon doświadczalny dla tego nowego instrumentu. Poziom rozwoju społecznego zostanie ustalony dla wszystkich województw, powiatów i gmin w naszym kraju.

W kolejnych latach planuje się przygotowywanie corocznych raportów o rozwoju społecznym. Wyniki badań będą aktualizowane i umieszczane w ogólnie dostępnych bazach danych.

<!-- pagebreak //-->

Dla jak najlepszego uwzględnienia wielowymiarowego charakteru rozwoju, metodologia opracowanego wskaźnika będzie obejmowała trzy komponenty:

- Oczekiwaną długość życia;
- Dostęp do wiedzy i edukacji;
- Komponent ekonomiczny.

Do września 2012 r. powstanie metodologia wskaźnika rozwoju społecznego na poziomie lokalnym (Local HDI), która zostanie poddana dyskusji eksperckiej.

Do połowy grudnia 2012 r. powstanie raport o rozwoju społecznym Polski na poziomie lokalnym i regionalnym przy użyciu LHDI. Opracuje go biuro projektowe UNDP w Warszawie.

Wyniki raportu zostaną przedstawione na międzynarodowej konferencji podsumowującej realizację projektu.

Działania zaplanowano w ramach projektu pt. "Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce" , finansowanego ze środków Programu Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest przygotowanie administracji publicznej do kształtowania  i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.