MRR i ONZ zbadają rozwój Polski

Polska zostanie objęta nowatorskim badaniem dotyczącym mierzenia rozwoju społecznego kraju na poziomie lokalnym i regionalnym.
MRR i ONZ zbadają rozwój Polski
Projekt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego będzie realizowany przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) działającego przy ONZ. Umowa została zawarta 13 lipca 2012 r. Jeśli projekt zakończy się sukcesem to badania tego typu będą realizowane cyklicznie w Polsce oraz innych krajach.

Badanie będzie oparte o specjalnie opracowany dla jego potrzeb Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI – Local Human Development Index).

LHDI to wskaźnik, który zostanie opracowany w celu mierzenia lokalnego i regionalnego poziomu rozwoju społecznego. Będzie opierał się na istniejącym już wskaźniku Human Development Index (HDI), który służy do badania tego zjawiska na poziomie krajowym.

Opracowanie i wykorzystanie wskaźnika HDI na poziomie lokalnym (Local HDI) jest przedsięwzięciem nowatorskim na skalę międzynarodową. Wpisuje się też w globalne trendy w zakresie nowych sposobów mierzenia rozwoju, w szczególności w inicjatywy Komisji Europejskiej i OECD.

Przystosowanie HDI do pomiarów na poziomie lokalnym jest ambitnym przedsięwzięciem. Projekt realizowany w Polsce posłuży jako poligon doświadczalny dla tego nowego instrumentu. Poziom rozwoju społecznego zostanie ustalony dla wszystkich województw, powiatów i gmin w naszym kraju.

W kolejnych latach planuje się przygotowywanie corocznych raportów o rozwoju społecznym. Wyniki badań będą aktualizowane i umieszczane w ogólnie dostępnych bazach danych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE