PARTNER PORTALU
  • BGK

MRR przedstawia wytyczne dla ZIT-ów

  • AW    4 sierpnia 2013 - 20:35

Resort rozwoju regionalnego zatwierdził zasady realizacji zintegrowanych inwestycji dla 17 miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Sprawdź jak będą one wyglądały i na jakie projekty będzie można pozyskać pieniądze.
Jak podkreśla ministerstwo rozwoju regionalnego, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w latach 2014-2020.

Czytaj też:Jak będzie polityka rządu wobec miast?

Przyjęte przez ministerstwo rozwoju regionalnego zasady dotyczą głownie zadań realizowanych na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi (zestawienie gmin wchodzących w skłąd poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich - MOF OW patrz galeria).

Jednym z warunków realizacji ZIT będzie udokumentowanie chęci współpracy jednostek samorządu terytorialnego służące realizacji wspólnych działań w ramach ZIT. Chęć współpracy powinna przybrać formę partnerstwa- tzw. Związku ZIT.

Przy pomocy ZIT-ów, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego mogą realizować przedsięwzięcia łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na realizację ZIT na tych obszarach przeznaczona została część rezerwy programowej w wysokości 4,5 proc. funduszy strukturalnych.

Strategie ZIT dla miasta wojewódzkiego i powiązanego z nim obszaru funkcjonalnego finansowane jest z RPO. Dodatkowo projekty wynikające ze Strategii ZIT, o charakterze komplementarnym do tych wspieranych prze RPO w formule ZIT, będą mogły uzyskać wsparcie z programów krajowych, głownie z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz PO Polska Wschodnia. Takie dodatkowe wsparcie będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy Związkiem ZIT, instytucją zarządzająca RPO oraz instytucjami zarządzającymi właściwymi programami operacyjnymi.

Czytaj też: Polska Wschodnia ma zaktualizowaną strategię

Jak podkreślono w przyjętym dokumencie, realizowane w ramach ZIT projekty powinny być zróżnicowane tematycznie , ale wzajemnie powiązane i komplementarne.

Kierunki inwestycji do realizacji w ramach strategii ZIT:

- rozwój zrównoważonego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (tu mieszczą się takie projekty jak: systemy przyjaznego środowisku i niskoemisyjnego transportu publicznego, wprowadzeni zintegrowanych kart miejskich, budowa parkingów „parkuj i jedź", rozwój infrastruktury promującej transport ekologiczny);

- przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarów - realizacja zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miejskiego obszaru funkcjonalnego;

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego (tu mieszczą się takie projekty m.in. z zakresu gospodarki odpadami, ochrona różnorodności biologicznej terenów zielonych, zazielenianie przestrzeni miejskiej, działania służące ograniczaniu niskiej emisji);

- wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych - działania an rzecz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach mieszkaniowych;

- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych (tu mieszczą się projekty takie jak promocja produktu turystycznego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, uspławnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu);

- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

Związki ZIT będą miały możliwość wyboru tematycznego, decydując się co najmniej na dwa wymienione wyżej kierunki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • bydgoszczanin, 2013-08-21 22:10:14

    Niestety rozwiązania zastosowane przez rząd są fatalne dla Bydgoszczy. Nie rozumiem... Dlaczego oni nam to robią?