Na co Leszno wyda unijne pieniądze?

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pracuje nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 i w związku z tym Urząd Miasta w Lesznie prosi o zgłaszanie projektów, które mogłyby być zrealizowane w tym okresie przy unijnym wsparciu.
Na co Leszno wyda unijne pieniądze?

Propozycje przedsięwzięć planowanych na lata 2014-2020 mogą zgłaszać:

- uczelnie wyższe,

- instytucje otoczenia biznesu, B+R, izby gospodarcze,

- organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki,

- inne instytucje publiczne,

- diecezje.

Swoje pomysły zgłosi też samorząd i podległe mu jednostki.

Aby zgłosić planowane przedsięwzięcie należy zarejestrować się na stronie https://sep.umww.pl/site/klauzula gdzie utworzono specjalny system ewidencji przedsięwzięć planowanych na lata 2014-2020.

Głównym celem systemu jest ewidencja przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie programowania 2014-2020.

Do systemu należy wpisać przedsięwzięcia, które planujemy realizować za pomocą środków unijnych (dotacji lub innych forma wsparcia) w najbliższych latach. Dane mają wyłącznie informacyjny charakter i posłużą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu programu operacyjnego.

Ponadto system pozwoli na zidentyfikowanie przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla regionu, co przyczyni się do opracowania listy projektów kluczowych dla nowego okresu programowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE