PARTNER PORTALU
  • BGK

Na co Śląsk przeznaczy najwięcej kasy w nowym RPO?

  • PAP    2 czerwca 2014 - 09:46
Na co Śląsk przeznaczy najwięcej kasy w nowym RPO?

Najwięcej środków nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO) ma trafić na drogi, transport miejski oraz innowacje i nowe technologie w firmach. Do konsultacji trafiły dokumenty, w których po raz pierwszy wskazano kwoty na wybrane wcześniej cele.
W nowym śląskim RPO (na lata 2014-2020) znalazło się najwięcej funduszy UE spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro.

Jak przekazała dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego Małgorzata Staś, dotąd w pracach nad RPO koncentrowano się na dopracowaniu poszczególnych priorytetów, na które trafią unijne środki tak, aby były zgodne z wymogami UE i potrzebami regionu.

Ostatnio do priorytetów (podzielonych na bardziej szczegółowe działania i poddziałania) przypisano konkretne kwoty. Część priorytetów zawiera już proponowane wskaźniki do osiągnięcia (np. długość dróg do wyremontowania) przy założonej wysokości unijnego wsparcia.

Zgodnie z konsultowanymi do 23 czerwca tzw. uszczegółowieniami priorytetów na rozwój infrastruktury naukowej ma trafić 50 mln euro (wskaźnik to wsparcie 59 laboratoriów). Na zachęcanie firm do innowacji, badań i rozwoju przewidziano blisko 160 mln euro. Poprawie usług ośrodków innowacji (parki technologiczne, klastry itp.) ma służyć ponad 36 mln euro (dla 37 takich instytucji).

Na wsparcie e-usług publicznych przewidziano ponad 96 mln euro, a na rozwój technologii cyfrowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - prawie 44,5 mln euro (dla 350 firm).

Wśród działań na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. sektor MŚP) zakładane jest m.in. wsparcie dla usług inkubatorów przedsiębiorczości (ponad 8 mln) oraz tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach poprzemysłowych (46,6 mln euro; zagospodarowanie 400 hektarów).

Innowacyjności MŚP ma sprzyjać prawie 110 mln euro (m.in. dla 220 firm), wsparciu inwestycji MŚP w turystyce - ponad 30 mln euro, pomocy MŚP poprzez tzw. instrumenty zwrotne - 61,4 mln euro, a wsparciu regionalnych klastrów - 6,5 mln euro.

W priorytecie obejmującym efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii (OZE) i gospodarkę niskoemisyjną na wsparcie OZE założono 68,8 mln euro (wskaźnik to 2081 instalacji produkujących z OZE energię elektryczną i 3122 produkujących energię cieplną). Na poprawę efektywności oraz wykorzystanie OZE w firmach ma trafić 33 mln euro (437 firm), a na podobne cele w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym zapisano ponad 212 mln euro.

Na wsparcie dla tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej założono 20 mln euro (na 94 takich instalacji), a dla niskoemisyjnego transportu miejskiego i efektywnego oświetlenia - 410,6 mln euro (m.in. na 409 sztuk taboru i 67 węzłów przesiadkowych).

W priorytecie ochrony środowiska i wykorzystania zasobów zaplanowano 86,4 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową (13 oczyszczalni, 198 km kanalizacji i 158 km wodociągów) oraz 26,9 mln euro na gospodarkę odpadami (6 zakładów i usunięcie 4,5 tys. ton odpadów azbestowych). Ta część nowego RPO obejmie też dziedzictwo kulturowe (60,4 mln euro; 40 zabytków), ochronę różnorodności biologicznej (38,8 mln euro), a także doposażenie służb ratowniczych (25 mln euro; 159 jednostek).

Spośród wydatków na transport - ponad 411 mln euro ma trafić na remonty co najmniej 321 km i budowę 43 km nowych dróg wojewódzkich i powiatowych. Region planuje też wydać blisko 93 mln euro na remonty co najmniej 70 km linii kolejowych i zakup 10 pojazdów kolejowych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.