Na ratunek cennemu rezerwatowi przyrody

Firma Sweco Hydroprojekt Kraków ma plan modernizacji rezerwatu Łężczok. Pozwoli on uratować największy na Śląsku i jeden z najcenniejszych w Polsce wodnych rezerwatów przyrodniczych.
Na ratunek cennemu rezerwatowi przyrody

Brak działań remontowych na terenie, znajdującego się w okolicach Raciborza, rezerwatu Łężczok grozi utratą bezcennych walorów przyrodniczych obszaru, na którym stwierdzono występowanie aż 60 proc. gatunków ptaków żyjących w Polsce.

Dodatkowo zły stan techniczny wałów oraz obiektów hydrotechnicznych zagraża bezpieczeństwu mieszkańców okolicznych terenów, w tym wsi Turze i Ciechowice.

Głównym elementem projektu jest poszerzenie oraz podwyższenie blisko dwustuletnich wałów ziemnych chroniących przed zalaniem przyległe do stawów tereny. Projekt zakłada również wyburzenie budowli hydrotechnicznych służących do regulowania przepływu wody w stawach tzw. „mnichów” i zbudowanie w ich miejscu nowych obiektów.

Przy realizacji projektu zespół Sweco Hydroprojekt Kraków ściśle współpracował z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie oraz nadzorem naukowym rezerwatu, w skład którego weszli specjaliści w dziedzinach ichtiologii, ornitologii i ekologii.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody oraz pozwolenia budowlanego, projekt otrzymał dofinansowanie z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Uzyskane w ten sposób wsparcie unijne zapewni 70 proc. środków finansowych koniecznych do realizacji projektu.

W wyniku procedury przetargowej wykonawcą projektu została firma ZM-B Sambud. Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na IV kwartał 2012 roku.

Rezerwat przyrody Łężczok jest największym i najcenniejszym przyrodniczo rezerwatem w woj. śląskim oraz jednym z najważniejszych stanowisk ornitologicznych w Polsce.

Jego obszar obejmuje kompleks ośmiu stawów rybnych, założonych w XIV w. przez zakon Cystersów z pobliskiego klasztoru w Rudach Raciborskich, wraz z lasem łęgowym. Rezerwat chroniący walory przyrodnicze tego miejsca został utworzony w 1957 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Coś mi sie wydaje,że nie całkowicie jest ratowany ten okaz przyrody! A reakcja ?Jaka jest każdy wie...

Kożuch, 2011-12-04 22:59:11 odpowiedz

Przyroda łaski nie potrzebuje.Sama sie obroni. Tak jak inni ludzie...

F.Facet, 2011-12-04 22:47:54 odpowiedz

trzeba ruszyć na ratunek temu cennemu okazowi przyrodniczemu...

Ojatwo, 2011-12-04 22:43:45 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE