Na wsparcie klastrów

1,5 mln euro jest do wzięcia w konkursie „Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów” w ramach małopolskiego programu operacyjnego.

Nabór wniosków rozpocznie się 21 czerwca. Termin zamknięcia konkursu przewidziano na 1 października 2010 r. Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 1 mln zł.

W ramach konkursu wspierane będą przede wszystkim projekty dotyczące powstawania i rozwoju wzajemnej współpracy powiązań kooperacyjnych klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym, w tym polegające m.in. na inwestycjach w tworzenie zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych; zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; zakupie usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji działalności oraz na działaniach promocyjnych nowotworzonych bądź istniejących inicjatyw m.in. przez udział w targach, wystawach i spotkaniach branżowych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE