PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków. 151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi

  • pt    1 marca 2018 - 19:35
Nabór wniosków. 151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi
Około 151 milionów złotych zostanie rozdysponowanych na rekultywacja terenów zdegradowanych oraz współfinansowanie projektów POIiŚ. (fot. pixabay)

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą starać się o dofinansowanie na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające tereny zdegradowane do ponownego użytkowania.
  • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi rozpoczął się 1 marca.
  • Około 151 milionów złotych zostanie rozdysponowane na rekultywacja terenów zdegradowanych oraz współfinansowanie projektów POIiŚ.
  • Można otrzymać wsparcie na rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka oraz zamykanie i rekultywację składowisk odpadów.

82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek zarezerwował resort środowiska na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające tereny zdegradowane do ponownego użytkowania przez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Czytaj tez: Na co WFOŚiGW wyda ponad 160 milionów złotych

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi rozpoczął się 1 marca.

O dofinansowanie – w zależności od przedmiotu projektu – mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Program przewiduje także wsparcie dla beneficjentów (a także podmiotów przez nich upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod warunkiem realizacji przedsięwzięć z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wnioski można składać do 21 grudnia 2018 r.

Cel dofinansowania

Około 151 milionów złotych zostanie rozdysponowane w dwóch częściach programu Ochrona powierzchni ziemi:

Rekultywacja terenów zdegradowanych

W ramach naboru będzie możliwość ubiegania się o pożyczkę na rekultywację terenów zdegradowanych lub dotację na usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów.

Przewidziano m.in. współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Z kolei współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczy inwestycji wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5.

Szczegółowe informacje o naborze w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.