PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków. Czeka 200 mln dla klastrów energii

  • pt    30 sierpnia 2017 - 14:46
Nabór wniosków. Czeka 200 mln dla klastrów energii
W ogłoszonym konkursie pod uwagę będą brane projekty dotyczące wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji (fot.fotolia)

200 mln zł czeka do podziału – na przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, będące koordynatorem lub członkiem klastra energii – w ramach drugiego konkursu z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.
• NFOŚiGW ogłasza drugi konkurs na kogenerację – tym razem dla klastrów energii. Wnioski o dotacje będzie przyjmował od 30 września do 28 listopada 2017 r.

• Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

• To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

W ogłoszonym 30 sierpnia 2017 r. naborze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod uwagę będą brane projekty w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji, przy czym konkurs ten adresowany jest tylko do tych, którzy są koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Listę potencjalnych beneficjentów otwierają przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), ale na unijne pieniądze mają szanse także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Czytaj więcej: Powstanie Małopolski Fundusz Rozwoju do zarządzania środkami unijnymi

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85 proc.

Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach tego poddziałania. Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na ponad 2,2 mld zł. 

Czytaj więcej: Podlaskie: Ponad 2,5 tys. ton żywości dostali potrzebujący

W wyniku oceny formalnej pozostało 48 wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł. Dotychczas podpisano umowy z piętnastoma przedsiębiorcami na siedemnaście projektów o łącznej wartości 309 mln zł, przy czym ich dofinansowanie wyniesie 120 mln zł.

NFOŚiGW przygotowuje umowy o dofinansowania na kolejne 174 mln zł. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec 2017 roku.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.