PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie usług administracyjnych

  • pt    26 marca 2018 - 21:50
Nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie usług administracyjnych
JST mogą zyskać dofinansowanie na poprawę jakości usług administracyjnych (fot. ShutterStock)

Samorządy mogą składać od poniedziałku wnioski w konkursie na dofinansowanie usług administracyjnych. M.in. na  wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność.
  • JST mogą zyskać dofinansowanie na poprawę jakości usług administracyjnych.
  • Do podziału jest 31 mln złotych, o które można wnioskować do 16 kwietnia.
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 84,28 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu

Od 26 marca do 16 kwietnia do godz. 10 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czeka na chętnych do wzięcia udziału w konkursie, który ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Czytaj też: Województwo Zachodniopomorskie uruchomi tzw. e-usługi publiczne

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są m.in.  jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

* podatki i opłaty lokalne, poprzez elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

* doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

* wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

* zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;

* doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 84,28 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 31 mln zł i stanowi środki pochodzące z EFS w wysokości 26 mln 126 tys. zł oraz ze współfinansowania krajowego w wysokości 4 mln 873 tys. zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie MSWiA. Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.