Nabór wniosków do RPO, śląskie: Projekty drogowe z możliowością dzielenia na etapy

• W trwającym naborze projektów unijnych związanych z budową i remontem dróg wojewódzkich w woj. śląskim zarząd tego regionu dopuścił możliwość etapowania przedsięwzięć.
• Chodzi o to, aby w regułach konkursu mogły zmieścić się – po podziale na etapy – części większych projektów.
Nabór wniosków do RPO, śląskie: Projekty drogowe z możliowością dzielenia na etapy
Łączna pozostająca jeszcze do rozdysponowania kwota wsparcia na budowę i remonty dróg wojewódzkich z Regionalnego Programu Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 to 588 mln zł (fot.PTWP)

Łączna pozostająca jeszcze do rozdysponowania kwota wsparcia na budowę i remonty dróg wojewódzkich z Regionalnego Programu Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 to 588 mln zł. Obecny nabór, który ma wyczerpać tę pulę (bez tzw. rezerwy wykonania), trwa planowo od 31 października do 29 grudnia br.

Ogłaszając obecny nabór urząd marszałkowski wziął pod uwagę, że lista inwestycji, które mogą stanąć do konkursu, obejmuje ponad 30 pozycji, a szacunkowa łączna wartość wnioskowanego dofinansowania do nich to nawet 4 mld zł. W tym kontekście wprowadził zasadę, że wnioskowane wsparcie dla jednego projektu nie może przekraczać 25 proc. wartości całej alokacji konkursu, czyli kwoty ok. 147 mln zł.

Jak poinformował marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, ponieważ wartość wnioskowanych dofinansowań w przypadku części projektów, które mogą uczestniczyć w tym konkursie, przekracza kwotę 147 mln zł, zarząd woj. śląskiego - wobec sugestii części samorządowców - dopuścił możliwość etapowania projektów.

Chodzi o taki podział tych zadań, aby dofinansowanie np. na I etap podzielonego projektu zmieściło się w wyznaczonym limicie. W efekcie, części takich pierwotnie dużych projektów - przy spełnieniu innych kryteriów, związanych np. z aktualnym stanem przygotowania - będą mogły wziąć udział w konkursie.

"Zobaczymy, jaki będzie odzew. Widzimy trzy projekty, które mogłyby się etapować. Jeśli będzie zainteresowanie, ktoś będzie chciał złożyć wniosek na jeden etap i będzie potrzebował na to czasu, rozważymy przedłużenie konkursu" - zapowiedział Saługa.

Marszałek zasygnalizował też, że wprowadzenie możliwości etapowania projektów będzie wymagało zmian w planach dróg. Wnioski w konkursach RPO dot. dróg wojewódzkich i linii kolejowych mogą bowiem dotyczyć jedynie projektów zawartych na listach rankingowych planów rozbudowy dróg tego typu oraz kolei w regionie.

Plany te zarząd woj. śląskiego przyjął w lipcu ub. roku - jako dokumenty wdrożeniowe do przyjętej w ub. roku przez sejmik Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego

Na tej podstawie zarząd woj. śląskiego przeprowadził już pierwszy nabór projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg. Trwał on od września ub. roku do 29 stycznia br.; rozdzielono w nim już ponad 880 mln zł. W obecnym naborze rozdzielona ma zostać pozostała kwota. "To nie jest tak, że my tu coś zaczynamy. Teraz już kończymy" - zastrzegł Saługa.

Wojciech Saługa - marszałek województwa śląskiego (fot.PTWP)
Wojciech Saługa - marszałek województwa śląskiego (fot.PTWP)

W obecnym śląskim RPO znajduje się najwięcej środków spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro. Wynegocjowane w nim fundusze na rozbudowę i modernizację dróg to łącznie ok. 360 mln euro.

W pierwszym naborze takich projektów pod kątem RPO 2014-2020 wsparcie otrzymały: budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 908 w Częstochowie (za 124,1 mln zł, w tym 59,5 mln zł z RPO), trwająca budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej (za 174,3 mln zł, w tym 136 mln zł z RPO), rozbudowa drogi nr 913; etap I - odcinek od węzła "Lotnisko" trasy S-1 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (za 9,9 mln zł, w tym 8,2 mln zł z RPO) oraz trwająca budowa obwodnicy Pawłowic jako odcinka Drogi Głównej Południowej (za 91,8 mln zł, w tym 47,3 mln zł z RPO).

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE