PARTNER PORTALU
 • BGK

Nabór wniosków, konkurs Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 • pt    9 czerwca 2016 - 10:05
Nabór wniosków, konkurs Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
(fot. Facebook)

• W ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przygotowano konkurs: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
• Konkurs dostępny jest także dla samorządów.
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi II, czyli zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych.

Zostanie wyłoniony jeden projekt, w ramach którego zostaną przeprowadzone dwie edycje monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Przewidziane są m.in.:

* badania jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczące możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych;

*badania ilościowe o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w ostatnim roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego celem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy;

* badania ilościowego: ankiety audytoryjnej, której celem jest stworzenie możliwości wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do monitorowania sytuacji na rynku pracy.

Jak podkreśla organizator – Ministerstwo Edukacji Narodowej - do tej pory nie jest prowadzony jednolity, dający porównywalne na poziomie kraju wyniki, monitoring sytuacji zawodowej absolwentów szkół zawodowych.

Zdaniem MEN utrudnia to prowadzenie efektywnej polityki spierającej rozwój szkolnictwa zawodowego, umożliwiającej efektywną współpracę szkół oraz pracodawców.

Jak zauważa resort, dzięki systematycznemu dostarczaniu trafnych i rzetelnych informacji o sytuacji absolwentów (monitorowanie), istnieje szansa na stopniowe, lepsze dopasowanie systemu edukacji i rynku pracy.

Wnioski można składać w MEN od 30 czerwca do 12 sierpnia br.

Aplikować mogą jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy lub pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • Barnaba, 2016-07-06 16:25:39

  A jak zamierzacie zbadać "drogę" absolwenta szkół zawodowych usuniętych z państwowego szkolnictwa zawodowego z uwagi na ... duże koszty kształcenia !!! i wyjazdy absolwentów do innych krajów ???? Efektem jest teraz BRAK na rynku pracy ponad 30 tys kierowców ciągników siodłowych. Jak zbada...cie zatem ten zawód w części przywrócony do szkolnictwa zawodowego w końcu kadencji poprzedniego Sejmu???? Swoja droga nasuwa sie pytanie: dlaczego nie usunieto ze szkolnictwa zawodowego: lekarzy, pielęgniarek, architektów, budowlarzy, itd...itp... Ich kształcenie kosztuje zdecydowanie wiecej !!! Pozdrawiam decydentów  rozwiń
 • nauczyciel, 2016-06-10 10:31:14

  O konieczności dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki słyszę co najmniej od kilkunastu lat. Teraz temat wraca, bo są pieniądze do wzięcia ale podejrzewam, że temat będzie stale aktualny jeśli będą się nim zajmować nasi z Bożej łaski " politycy".
 • Starsza, 2016-06-09 10:27:07

  Najlepiej oddać w ręce marketingowcom oni naprawdę wiedzą jak zewnętrznie sterować młodym człowiekiem!...a potem starszym...a potem staruszkiem...