PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków, Małopolska: Dwanaście konkursów i 1,3 mld do wzięcia

  • pt    29 marca 2017 - 10:30
Nabór wniosków, Małopolska: Dwanaście konkursów i 1,3 mld do wzięcia
Wsparcie uzyskać można na projekty rewitalizacyjne, prorodzinne, proekologiczne i oświatowe (fot. Fotolia)

12 naborów i ponad 1,3 mld zł do wydania – taki jest bilans konkursów na unijne dofinansowanie, które wystartują ostatniego dnia marca w Małopolsce.
• Unijna perspektywa 2014-2020 rozkręca się na dobre. Na samorządy w Małopolsce czekają liczne konkursy.

• Wsparcie uzyskać można na projekty rewitalizacyjne, prorodzinne, proekologiczne i oświatowe.

• Do 26 lipca przyjmowane będą natomiast wnioski do kolejnej edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Wsparcie uzyskać będzie można zarówno na projekty rewitalizacyjne, prorodzinne, proekologiczne i oświatowe oraz te, które w istotny sposób przyczynią się do poprawy usług zdrowotnych, rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Małopolska od nowa

Z funduszy unijnych na rewitalizację małopolskich miejscowości trafi aż 555 mln złotych. Środki te pozwolą na modernizację szkół, przedszkoli oraz siedzib instytucji kultury. Zmieni się także oblicze zaniedbanych przestrzeni, parków czy skwerów.

Poprawiona zostanie estetyka budynków użyteczności publicznej, renowacji poddane zostaną także wspólne części wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwa będzie również przebudowa sieci komunalnych oraz dróg prowadzących do rewitalizowanych obiektów i terenów.

Żłobki i opieka nad małymi dziećmi

Tworzenie żłobków i klubów dziecięcych, rozbudowa istniejących placówek i dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zatrudnienie wykwalifikowanego personelu oraz zwiększenie liczby dostępnych w nich miejsc – m.in. na takie cele będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach konkursu „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

Na chętnych, którzy chcą założyć własne miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 czeka aż 36 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. Aby uzyskać finansowe wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu, najpóźniej do 19 kwietnia należy złożyć komplet dokumentów.

W chmurze edukacyjnej

Do 26 lipca przyjmowane będą natomiast wnioski do kolejnej edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Konkurs skierowany jest do małopolskich techników, liceów i szkół zawodowych, które z puli 8,7 mln zł będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości 95% kosztów zaplanowanych przez siebie zajęć pozalekcyjnych, nieszablonowych pomocy naukowych, projektów badawczych, wirtualnych wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli szansę rozwinąć swoje talenty oraz pogłębić wiedzę o wiadomości wykraczające poza program szkoły średniej.

Założeniem MChE jest bowiem zainteresowanie młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu, nauka języków obcych oraz umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości na rynku pracy.

Lepsza otoczka dla biznesu

Znaczne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 samorząd małopolski przeznaczył także na poprawę jakości działania małopolskich ośrodków innowacji. Do 9 maja o wsparcie z puli ponad 112,5 mln zł będą mogły ubiegać się instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego, którym zależy na rozwoju infrastruktury i aparatury badawczej w parkach i inkubatorach technologicznych, a także centrach badań i transferu technologii. Poziom dofinansowania dla poszczególnych inwestycji w tym zakresie może sięgnąć 55%.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.