PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków na projekty kluczowe Lubelszczyzny w połowie września

  • PAP    25 sierpnia 2013 - 14:23
Nabór wniosków na projekty kluczowe Lubelszczyzny w połowie września

15 września rozpocznie się nabór wniosków na projekty kluczowe Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2014 w Lubelskiem. Preferowane będą systemowe rozwiązania różnych problemów, a nie pojedyncze inwestycje - zapowiada marszałek województwa Krzysztof Hetman.
Budżet RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 2 mld euro. Wstępny projekt budżetu, opracowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, był już poddawany konsultacjom społecznym. Kolejny etap prac nad RPO dotyczy wskazania projektów kluczowych, czyli takich inwestycji i przedsięwzięć, które mają charakter strategiczny, są najważniejsze z punktu widzenia rozwoju województwa.

Czytaj też: Trzeba wybrać projekty priorytetowe w nowej perspektywie unijnej

"15 września ogłosimy formalnie nabór projektów kluczowych, który potrwa prawdopodobnie do połowy października. Wszystkich możliwych beneficjentów prosimy, aby już teraz +przysiedli+ nad tymi projektami" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Szczegółowe kryteria i zasady naboru mają być niebawem ogłoszone, ale jak podkreślił Hetman, już teraz można powiedzieć, że w nowej perspektywie finansowej RPO preferowane będą nie pojedyncze inwestycje pojedynczych instytucji, ale projekty, które będą rozwiązywać jakieś problemy w sposób systemowy, wieloaspektowo lub będą przyczyniały się do powstawania nowych miejsc pracy.

Hetman podkreślił, że chodzi o projekty opracowane i przygotowane wspólnie, w partnerstwie, przez kilka instytucji czy samorządów. Może to być np. - według marszałka - projekt samorządów dotyczący szpitali powiatowych czy wojewódzkich w Lubelskiem i systemu opieki w nich.

"Szpitale powiatowe potrzebują doposażenia w sprzęt i podniesienia jakości usług. Nie ma potrzeby, żeby poszczególne szpitale konkurowały ze sobą w pozyskiwaniu dofinansowania. Dzisiaj trzeba usiąść i umówić się np., gdzie będzie świetna ortopedia, gdzie świetna urologia, a gdzie świetna chirurgia i pod tym kątem przewidzieć przepływ pacjentów. Wtedy wysokospecjalistyczny sprzęt można kierować do odpowiednich jednostek i podnieść jakość tej opieki" - powiedział Hetman.

Jak dodał, podobne wspólne projekty samorządów mogą dotyczyć różnych spraw - np. rewitalizacji miast pod kątem działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. Na liście projektów kluczowych mogą się znaleźć - według marszałka - również programy dotyczące np. systemu dróg wojewódzkich i powiatowych, rozwoju infrastruktury kolejowej, tras rowerowych, rozwoju szkolnictwa zawodowego, współpracy uczelni wyższych z biznesem, czy wspólny projekt instytucji otoczenia biznesu służący rozwojowi przedsiębiorczości.

"Jeszcze wciąż jest obecne takie myślenie o bardzo pojedynczych sprawach, o zabezpieczeniu własnego interesu i rozwiązaniu tylko swojego problemu. Dotychczas zasypywaliśmy dziurę cywilizacyjną dzięki pieniądzom europejskim. Teraz chcielibyśmy, aby nasz RPO w pewnych obszarach w sposób systemowy, szerszy pomagał rozwiązywać problemy regionu" - powiedział Hetman.

W projekcie lubelskiego RPO wyznaczono osiem tzw. osi priorytetowych, czyli najważniejszych obszarów przeznaczania środków unijnych. Najwięcej, 360 mln euro, ma posłużyć wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw i wprowadzaniu innowacji. 315 mln euro ma być przeznaczone na finansowanie projektów związanych z energetyką przyjazną środowisku, w tym produkcję energii ze źródeł odnawialnych, budowę i modernizację sieci energetycznych oraz modernizację budynków użyteczności publicznej dla uzyskania oszczędności energii.

300 mln euro ma pójść na ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, w tym zasobów ze sfery kultury. Kolejne 300 mln euro - na poprawę mobilności regionalnej i rozwój ekologicznego transportu, zaś 235 mln euro - na wspieranie przedsiębiorczości przynoszącej wzrost zatrudnienia.

165 mln euro przeznaczono na wzmacnianie tzw. infrastruktury społecznej, czyli na inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji, wspieranie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i rewitalizację obszarów zdegradowanych. Na projekty związane z integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przeznaczono 145 mln euro, zaś kolejne 100 mln euro - na projekty związane z edukacją oraz podnoszeniem umiejętności i nabywaniem nowych kompetencji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Chełmianin N, 2013-08-25 16:41:50

    RZETELNOŚĆ W agencji PAP mądrości i rzetelności brak, że nieukowi zezwalają pisać bzdury od lat. Wasz pismak swoją agencję i innych olewa, bo uwag dyscyplinarnych się nie spodziewa. Kłamstwo publicznie społeczeństwu wmawia bo Zarząd PAP-u także naukę i prawo olewa. Polska ...Agencjo Prasowa,kiedy to się zmieni? A teraz poczytajcie,co myślą o tym uczeni!!! RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011 Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'województwo lubelskie'. Wyraz ten powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna,wskazującego na jakiś obszar. Podobnie zostały utworzone nazwy: Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'), Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'), Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.   KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję:  " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska. WIKIPEDYŚCI. My wiemy, że to stosowanie tego określenia może nie jest uprawnione, może nieodpowiednie, ale fakty i źródła mówią jak w artykule. Proszę napisać do urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego a szczególnie mediów by tego nie robiły. Wikipedia przedstawia tylko fakty.JDavid 11:28,18 grudnia 2011(CET) TELEWIZJA POLSKA Komisja Etyki Warszawa,26.07.2012r. dot.KE/93/2012 Szanowny Panie, uprzejmie wyjaśniamy,że Pana skarga wpłynęła do Komisji Etyki TVP S.A po raz pierwszy.Zgadzamy się z Panem,że zamienne stosowanie określeń woj.lubelskie i Lubelszczyzna jest niepoprawne.W związku z tym Komisja Etyki AVP S.A przekazała redakcjom Pańskie uwagi wraz z komentarzem,w którym zwróciła uwagę na to,aby informacje przeznaczone do emisji na antenie były przygotowywane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami języka polskiego. Z poważaniem przewodniczący Komisji Etyki TVP S.A Maciej Zakrocki. Lublin,2012-10-11 BW-I.0330.423.12 Szanowny Panie Ryszardzie Pański list pozwolił mi odzyskać wiarę w fakt,że są w naszym województwie ludzie, którym,podobnie jak mi,szeroko rozumiana kultura żywego słowa,leży na sercu.Absolutnie i z całą stanowczością zgadzam się z tym ,że Województwa Lubelskiego nie można nazywać Lubelszczyzną.Zapewniam jednocześnie,iż w kontaktach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na tę zasadę zwracam uwagę. Ludziom takim jak my,którzy szanują mowę ojczystą i zasady posługiwania się językiem trudno pogodzić się z faktem,że tak rażące błędy się pojawiają.Pozostaje tylko zwracać na nie uwagę i mieć nadzieję,że Ci którzy je popełniają przestaną być w końcu odporni na życzliwe uwagi.Tych z mojej strony,jako osoby odpowiedzialnej za komunikację w Urzędzie z mediami,nie zabraknie.Na zakończenie pragnę poprosić o wyrozumiałość co do czasu udzielonej Szanownemu Panu odpowiedzi.Nie wynika to z faktu.iż tak ważnego i poważnego problemu nie dostrzegam,ale z wielu codziennych,absorbujących spraw. Z wyrazami najwyższego szacunku i podziękowaniami za troskę o kulturę naszego języka Rzecznik Prasowy Wojewody Lubelskiego Kamil Smerdel Szanowny Panie, Bardzo serdecznie dziękuję za przesłaną informację oraz zawarte w niej uwagi. Zgadzam się, że zamienne stosowanie określeń woj.lubelskie i Lubelszczyzna jest nieodpowiednie. Przekazałem już podległym mi redakcjom Pańskie zastrzeżenia z prośbą o ich uwzględnienie przy redagowaniu tekstów. Tomasz Rakowski   p.o. dyrektor TVP Lublin  rozwiń