PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków: Nabór na inwestycje w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE

  • pt    5 grudnia 2016 - 13:14
Nabór wniosków: Nabór na inwestycje w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85% (fot.fotolia)

• NFOŚiGW ogłosił konkurs na wspieranie inwestycji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej.
• Na inwestorów czeka 210 mln zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs projektów w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej.

Czytaj też: Nabór wniosków na gospodarkę odpadami komunalnymi

W ogłoszonym konkursie można się ubiegać o pieniądze na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth).

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r.

Harmonogram konkursu przewiduje dwustopniową ocenę projektów: formalną i merytoryczną, które zakończą się w czerwcu przyszłego roku. Miesiąc później, NFOŚiGW opublikuje na stronie konkursu listy rankingowe projektów wybranych do dofinansowania, a zawarcie umów zaplanowano do października 2017 r.

Na budżet konkursu zarezerwowano kwotę 210 mln zł przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.