PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków, NFOŚiGW: 150 mln na ochronę powierzchni ziemi

  • pt    2 września 2016 - 15:07
Nabór wniosków, NFOŚiGW: 150 mln na ochronę powierzchni ziemi
W ramach całego programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi” (dwie części) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział ponad 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek (www.gios.gov.pl)

• Jednostki samorządowe mogą składać wnioski na finansowanie rekultywacji terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
• NFOŚiGW ma do rozdysponowania prawie 151 mln zł.
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów – to cele programu NFOŚiGW „Ochrona powierzchni ziemi”.

Wnioski na dwie części programu: rekultywację terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, można składać do 20 grudnia br. Alokacja wynosi prawie 151 mln zł.

W ramach całego programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi” (dwie części) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział ponad 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek.

 Część pierwsza - Rekultywacja terenów zdegradowanych-  zakłada współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak: rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka; ponowne kształtowanie funkcji oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

Beneficjentami tych działań mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września i potrwa do 20 grudnia br.

 Natomiast część druga - Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-  dotyczy projektów, wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 dla Działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tutaj wnioski od 1 sierpnia do 20 grudnia 2016 r. mogą składać: beneficjenci PO IiŚ 2014-2020 oraz podmioty upoważnione przez wyżej wymienionych beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-09-18 21:48:54

    Dotacje dla firm NFOŚGW: zajrzyj na stronę Artmetic!