PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków, NFOŚiGW: 82 mln na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi

  • pt    17 lutego 2017 - 14:05
Nabór wniosków, NFOŚiGW: 82 mln na projekty dotyczące ochrony powierzchni ziemi
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych (fot. Fotolia)

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”.
• O dotacje i pożyczki można starać się od 1 marca do 15 grudnia br.
Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Na dwie części programu: rekultywację terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zarezerwowano ponad 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek.

Rekultywacja terenów zdegradowanych zakłada współfinansowanie takich przedsięwzięć jak rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych (w szczególności poprzez usunięcie odpadów, działania naprawcze) oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Beneficjentami tych działań mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Natomiast część druga: Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotyczy projektów, wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tutaj wnioski mogą składać: beneficjenci POIiŚ 2014-2020 (w ramach realizacji przedsięwzięć działania 2.5) oraz podmioty upoważnione przez wyżej wymienionych beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic, 2017-03-14 17:51:32

    Dotacje z NFOSGW, dotacje unijne: zajrzyj na stronę Artmetic!