PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków: NFOŚiGW wesprze racjonalną gospodarkę odpadami

  • pt    24 kwietnia 2017 - 11:40
Nabór wniosków: NFOŚiGW wesprze racjonalną gospodarkę odpadami
Nabory na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami dotyczą pięciu z siedmiu części programu (fot. Pixabay)

Od 2 maja samorządy będą mogły składać wnioski na dofinansowanie m.in. budowy instalacji gospodarowania odpadami, tworzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów czy budowy pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami.

• O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r.

• Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł.

Nabory na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami dotyczą pięciu z siedmiu części programu. Od 2 maja będzie można składać wnioski na dofinansowanie: selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów, instalacji gospodarowania odpadami, modernizacji stacji demontażu pojazdów, współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przygotowania projektów.

Program w części pierwszej: "Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego ich związków oraz do przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać wsparcie na takie przedsięwzięcia, jak m.in. budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budowa systemów i doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów, czy budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Nabór dotyczy wyłącznie dofinansowania zwrotnego w formie pożyczki.

Natomiast część druga, „Instalacje gospodarowania odpadami” umożliwia wnioskowanie tym samym potencjalnym beneficjentom o dofinansowanie w formie pożyczki np. budowy nowych oraz modernizacji lub rozbudowy istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK).

Część szósta - „Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” to możliwość uzyskania wsparcia dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

A ostatnia, siódma część - „Przygotowanie projektów” to szansa na pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu czyli także JST oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

NFOŚIW przypomina także, że rok 2016 był ostatnim rokiem udzielania, przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, dopłat do tych stacji.

Począwszy od 2017 r. możliwe jest jedynie wsparcie gmin oraz powiatów, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji. Składanie wniosków przez gminy i powiaty na dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w ramach ogłoszonego naboru, jest możliwe do 31 lipca br.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2017-04-24 17:39:26

    PSZOK-i przede wszystkim trzeba organizować, także mobilne.