PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków RPO i PO Polska Wschodnia: wschodnie województwa gonią rozwinięte regiony. I dostaną jeszcze więcej pieniędzy

  • Bartosz Dyląg/PAP    22 września 2015 - 14:24
Nabór wniosków RPO i PO Polska Wschodnia: wschodnie województwa gonią rozwinięte regiony. I dostaną jeszcze więcej pieniędzy
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to sztandarowa inwestycja we wschodnich województwach w ostatnich latach. Fot. mat. prasowe

Pięć województw Polski Wschodniej otrzymało w latach 2007-2013 łącznie z programów operacyjnych i z programu Polska Wschodnia około 30 mld zł. W latach 2014-2020 ta kwota będzie jeszcze większa. Tylko w ramach regionalnych programów operacyjnych samorządy wschodnich regionów dostaną takie pieniądze.
Pięć województw Polski Wschodniej otrzymało w latach 2007-2013 łącznie z programów operacyjnych i z Programu Polska Wschodnia około 30 mld zł (7,3 mld euro). 10 mld zł pochodziło z programu Polska Wschodnia 2007-2013.

Według obliczeń Iwony Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na terenie makroregionu wschodniego było realizowanych 28 tys. projektów o wartości 112 mld zł, z czego udział środków unijnych stanowił 64 mld zł. Szacunki Iwony Wendel obejmują środki z wszystkich programów operacyjnych, także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Infrastruktura i Środowisko.

Co już mamy?

Łączne nakłady finansowe na realizowane przez województwo lubelskie inwestycje w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 do końca 2014 roku wyniosły 1 894 mln zł. Głównym obszarem  inwestycji były drogi wojewódzkie, na które przeznaczono środki finansowe w kwocie 897 mln zł.

Inwestycje drogowe realizowano głównie w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej to:

- „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych" - wydatki poniesione  173 mln zł, planowane 220 mln zł, 

- „Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Konopnica - Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica-Kamień" - wydatki poniesione 298 mln zł, planowane 338 mln zł,

- „Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - wydatki poniesione 80 mln, planowane 103 mln,

Z regionalnego powstała inwestycja pod nazwą „Droga woj. Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik" - wydatki poniesione 70 mln zł.

Do największych inwestycji realizowanych przez województwo należą również budowa „Sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej", na którą do końca 2014 roku przeznaczono 150 mln, a łączne nakłady inwestycyjne będą sięgały kwoty 385 mln zł oraz budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, na którą do końca roku 2014 wydatkowano 32 mln zł, a łączne nakłady finansowe będą wynosić 89 mln zł. Oprócz tego powstało też Centrum Spotkania Kultur. Wartość tej inwestycji to 171,94 mln zł, w tym dofinansowanie wyniosło 128,9 mln zł (79,08%).

W województwie podkarpackim zakończono w latach 2007-2013 realizację 2377 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 737 mln zł, co stanowi 75% alokacji EFRR na realizację RPO Województwa Podkarpackiego.

W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 5 152 miejsc pracy, wsparcie ze środków UE uzyskało 996 projektów podmiotów gospodarczych, umowami objęto przedsięwzięcia dotyczące przebudowy ponad 909 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 68 km nowych dróg. Zakupiono 81 jednostek taboru komunikacji miejskiej, a także 157 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.