PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków. Rusza "Maluch+" 2018

  • pt    26 października 2017 - 14:05
Nabór wniosków. Rusza "Maluch+" 2018
W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu (fot. www.mpips.gov.pl/Anna Wojnar)

„Maluch+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.
• W konkursie mogą wystartować także gminy, powiaty i województwa.

• Do rozdysponowania jest 450 mln złotych.

• Czasu na składanie wniosków nie jest dużo, bo trzeba to zrobić w listopadzie.

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej – 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Terminy składania ofert:

dla modułu 1-24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2-17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3-17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4-17 listopada 2017 r.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki na:

moduł 1 (dla jst): tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc:

– moduł 1a: dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

– moduł 1b: dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dotacji przekracza 3 mln zł;

moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „Maluch”;

moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc;

moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronach MRPiPS.

Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Problem z maluchami

Z ostatniego raportu NIK wynika, że tylko ponad 17 proc. gmin korzysta z programu „Maluch”, a są regiony, gdzie na jedno miejsce opieki dla najmłodszych przypada nawet 18 dzieci.

To wszystko mimo faktu, że w ciągu sześciu lat obowiązywania programu liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wzrosła ponad 2,5 razy.

Izba zauważa, że program przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Ich liczba wzrosła z 36 tys. w 2011 r. do 92 tys. w 2016 r. W ciągu sześciu lat realizacji „Malucha”, powstało ponad 25 tys. nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi – blisko 30 proc. ogółu miejsc funkcjonujących.

Ale potrzeby na taka opiekę rosną jeszcze szybciej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 r. zabrakło 34 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Zdaniem NIK faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotąd nie została zbadana.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.