PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków, Śląskie: 200 mln zł w konkursie na renowacje dziedzictwa kulturowego

  • pt/pap    18 czerwca 2017 - 10:34
Nabór wniosków, Śląskie: 200 mln zł w konkursie na renowacje dziedzictwa kulturowego
Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (fot.wikipedia.org)

Do końca czerwca samorząd województwa śląskiego czeka na wnioski w unijnym konkursie dotyczącym renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego tego regionu. Prawie 200 mln zł ma wesprzeć prace przy zabytkach śląskiego oraz obiektach tamtejszego Szlaku Zabytków Techniki.
Jak poinformowała Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego, konkurs dotyczący dziedzictwa kulturowego jest planowo jedynym, który rozdysponuje środki na ten cel dostępne w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszony przez zarząd woj. śląskiego 31 marca i trwający do 30 czerwca nabór wniosków dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz należących do Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego.

Budżet wynosi 197,2 mln zł. Zgłaszane projekty mogą mieć wartość do 5 mln euro (kosztów całkowitych); wsparcie może sięgać 95 proc (w tym 10 proc. z budżetu państwa) - w przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych i przy spełnieniu szeregu warunków lub 85 proc. - dla pozostałych dopuszczonych robót.

Zgodnie z zapisami konkursu o dotacje mogą ubiegać się: samorządy, ich związki i stowarzyszenia (lub należące do nich całkowicie lub w większości podmioty), instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje religijne oraz inne państwowe lub samorządowe podmioty działające w zakresie kultury.

Cenne obiekty przemysłowe

Zgłoszenie unijnego projektu do tego konkursu zapowiadał w ostatnich tygodniach m.in. prywatny inwestor, który w ub. roku kupił zabytkową Elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu. Jak deklarował, zewnętrzne wsparcie miałoby pozwolić mu na zabezpieczenie monumentalnego obiektu i rozpoczęcie w jego części działalności kulturalnej. Wcześniej sygnalizował m.in. możliwość powołania dla części swych działań np. fundacji.

Część projektów związanych z rewitalizacją cennych obiektów poprzemysłowych regionu zgłoszono też w zakończonym z końcem maja br. naborze do konkursu dotyczącego rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Konkurs ten - o budżecie 132,6 mln zł - przeprowadzono w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obecnego śląskiego RPO.

Do tego konkursu trafiły m.in. wnioski prywatnych inwestorów dotyczące pierwszego etapu rewitalizacji Kompleksu Pałacowo - Parkowego Donnersmarcków wraz z terenami przyległymi w Siemianowicach Śląskich (projekt o wartości 36,9 mln zł z wnioskowaną dotacją 25,5 mln zł) czy pierwszego etapu rewitalizacji Starego Dworca w Katowicach (projekt za 24,4 mln zł; zakładający 15,5 mln zł dotacji).

Prywatni inwestorzy zgłosili też m.in. projekty przebudowy zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w katowickiej dzielnicy Szopienice na centrum aktywności lokalnej (za 9,8 mln zł, w tym 6 mln zł wnioskowane z RPO) oraz rewitalizacji budynku lampowni byłej kopalni Mysłowice przez utworzenie centrum aktywności ruchowej (za 10,2 mln zł, w tym 8,6 mln zł z RPO).

Niektóre inne wnioski zarejestrowane w tym konkursie dotyczą przebudowy i wyposażenia poprzemysłowego budynku maszyn wyciągowych byłego szybu Piast w Lędzinach - pod kątem utworzenia Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (za 8,7 mln zł, o dotację 6,2 mln zł wnioskuje lokalny samorząd) oraz uratowania przed rozbiórką i rewitalizacji zespołu obiektów dawnej kopalni Rozbark pod kątem centrum sportów wspinaczkowych i siłowych (za 11,5 mln zł, w tym o 8 mln zł z RPO stara się klub sportowy).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.