PARTNER PORTALU
  • BGK

Nabór wniosków w marcu: Sprawdź, na co JST mogą pozyskać pieniądze

  • aw    5 marca 2018 - 16:13
Nabór wniosków w marcu: Sprawdź, na co JST mogą pozyskać pieniądze
Do projektów związanych z rewitalizacją aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (fot. ilustarcyjne: Paweł 'pbm' Szubert/wikimedia, licencja Creative Commons)

W marcu otwierają się 84 nowe nabory ze środków Funduszy Europejskich. To szanse na pieniądze m.in. na badania, edukację, aktywizację społeczną czy ochronę środowiska lub rewitalizację - informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Jak informuje resort rozwoju, pełna oferta obejmuje 45 naborów z programów ogólnopolskich, 110 konkursów z programów regionalnych i 6 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Za MIiR podajemy konkursy skierowane do JST.

Nauka i edukacja

Programy Regionalne oferują w marcu aż 17 konkursów z obszaru nauka i edukacja, w tym osiem nowych, które rozpoczynają się 30 marca w województwie śląskim.

Można składać projekty na zwiększenie opieki żłobkowej oraz dostępności do edukacji przedszkolnej, a dokładnie na:

a) tworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w formie klubów dziecięcych, żłobków i miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, w tym doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

c) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

d) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące dla dzieci,

e) tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych),

f) zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Tego typu wsparcie dostępne jest w województwie mazowieckim, pomorskim, podkarpackim oraz śląskim.

Drugą grupą projektów, do których rozpoczyna się lub trwa nabór (w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim) są projekty o charakterze edukacyjnym, tj.:

a) kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych (wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy;

b) doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Warto zwrócić uwagę na nabory, dzięki którym można uzyskać wsparcie inwestycyjne w infrastrukturę głównie szkół w celu dostosowania oferty do potrzeb rynku regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz przystosowania oferty do kierunków rozwojowych województwa. Działania polegające na tworzeniu i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu, a także rozbudowa czy remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia są dostępne w konkursach w województwie podlaskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Pod koniec lutego otworzył się nabór na projekty dotyczące rozwoju kompetencji nauczycieli w nauczaniu programowania. To inicjatywy skierowane m.in. do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli akademickich. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny, szkoły wyższe czy instytucje publiczne. Na realizację projektu można pozyskać od 20 mln zł do 50 mln zł wsparcia unijnego.

Infrastruktura społeczna×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.