PARTNER PORTALU
  • BGK

Najbardziej innowacyjne regiony

  • GK    7 grudnia 2012 - 11:40
Najbardziej innowacyjne regiony

Najmniej firm przemysłowych, które dostały publiczne pieniądze na działalność innowacyjną jest w woj. opolskim, a w sektorze usług – na Mazowszu. Za to najwięcej takich przedsiębiorstw działa na Podkarpaciu.
Wśród aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw zarówno przemysłowych, jak i z sektora usług, najwięcej jednostek otrzymało w latach 2009-2011 publiczne wsparcie z Unii Europejskiej (odpowiednio 20,4 proc. oraz 16,7 proc., tj. o 3,3 p. proc. i 4,1 p. proc. więcej niż w latach 2008-2010). Tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011".

Największy odsetek aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek z sektora usług, które otrzymały publiczne wsparcie na działalność innowacyjną wystąpił w woj. podkarpackim (odpowiednio 34,8 proc. i 44,2 proc.). Najmniej przedsiębiorstw przemysłowych otrzymało pomoc finansową w woj. opolskim (14,8 proc.), a w sektorze usług - w woj. mazowieckim (7,1 proc.).

Przedsiębiorstwa przemysłowe częściej otrzymywały wsparcie od instytucji krajowych niż podmioty z sektora usług (12,7 proc. wobec 5,2 proc.). Firmy, które otrzymały pieniądze od instytucji krajowych w większym stopniu korzystały ze środków płynących od jednostek szczebla centralnego niż lokalnego.

Czytaj też: Kreatywne klastry motorem rozwoju miast

Ponad dwie trzecie przedsiębiorstw przemysłowych oraz prawie połowa z sektora usług dostały publiczne środki w ramach programu wsparcia inwestycji.

Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych uzyskał pomoc polegającą na wsparciu współpracy krajowej, regionalnej, klastrowej (1,2 proc.), natomiast wśród podmiotów z sektora usług - na wsparciu współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (1,6 proc.).

W latach 2008-2010 finansowe wsparcie z Unii Europejskiej otrzymało 17,1 proc. aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce (wobec 14,6 proc. w latach 2006-2008) oraz 12,6 proc. z sektora usług (wobec 6,1 proc.) w poprzednim okresie).

Pod względem wielkości tego wskaźnika Polska znalazła się w piątce krajów o najwyższych odsetkach podmiotów uzyskujących wsparcie finansowe, wśród których przodowała Litwa (36,3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 31,5 proc. z sektora usług).

W latach 2009-2011 publiczne wsparcie finansowe na działalność innowacyjną otrzymało 25,5 proc. przedsiębiorstw przemysłowych (wobec 22,2 proc. w latach 2008-2010) oraz 17,6 proc. z sektora usług (wobec 14,7 proc.).

Pomoc ta w firmach przemysłowych dotyczyła głównie sektora prywatnego, w którym co czwarty podmiot otrzymał taką formę dotacji. W przedsiębiorstwach usługowych udział ten był wyższy w grupie firm z sektora publicznego (18,8 proc.).

Jeśli chodzi o wielkość firm, to pomoc publiczną otrzymało najwięcej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10-49 osób (27,0 proc.), natomiast wśród jednostek z sektora usług - 250 i więcej osób (19,1 proc.).

Raport pokazuje znaczne zróżnicowanie poziomu innowacyjności wśród przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych na poziomie województw. Różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w województwach wynosi 9,9 p. proc., natomiast dla firm z sektora usług - 7,6 p. proc.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.