PARTNER PORTALU
  • BGK

Najlepsi w dobrych praktykach

  • JL    11 sierpnia 2010 - 14:24
Najlepsi w dobrych praktykach

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozstrzygnęło konkurs „Dobre praktyki EFS 2010”. Z 360 zgłoszeń wyłoniono 15 projektów, które uzyskały tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka 2010.
Na konkurs nadesłano 360 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego programu „Rozwój zasobów ludzkich”, Programu inicjatywy wspólnotowej EQUAL, Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego oraz programu „Kapitał ludzki”.

Laureatów wybrało niezależne jury. Preferowało ono ciekawe, napisane zrozumiałym językiem teksty, które pokazywały, jak udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów decydowały również zdjęcia, filmy oraz inne materiały prezentujące projekty.

Wyłoniono 15 projektów, które uzyskały tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka 2010. Pięć z nich z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów każdego z tych projektów do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Uroczyste wręczenie nagród – statuetek przyznających prawo posługiwania się tytułem Najlepsza inwestycja w człowieka 2010 odbędzie się na uroczystej gali w grudniu 2010 r.

Wśród najwyżej ocenionych projektów znalazły się: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” Grupy Edukacyjnej z Kielc, „Moda na sukces – czyli krok w samodzielność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, „Dojrzały przedsiębiorca” Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, „Kreatywni samozatrudnieni – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych regionu łódzkiego” European Culture Consulting – Culture Factory Maciej Mazerant oraz „Z nich jesteśmy dumni – kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan” miasta Tychy.

Wśród wyróżnionych są dwa projekty z Małopolski – „Droga do zmian” gminy Chrzanów i Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz „ABC gospodarki społecznej” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wyróżnienie dostały również, m.in.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe” powiatu ostrowieckiego i Liceum Ogólnokształcące nr IV w Ostrowcu Świętokrzyskim, „Obrotny Kaszeba” Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, „Lepsze jutro – integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego” Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i „Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych” powiatu kartuskiego.

W tym roku Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki dodatkowo wyróżniła projekt zawierający najlepsze rozwiązania i praktyki stosowane przez projektodawców z zakresu zasady równości szans płci w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki. Dostał je projekt „Lepsze jutro” Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.