PARTNER PORTALU
 • BGK

Najlepsze projekty w programie Kapitał Ludzki

 • AT    30 marca 2012 - 17:20
Najlepsze projekty w programie Kapitał Ludzki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało nagrody w konkursach „Dobre praktyki EFS 2011” i „Ludzka twarz EFS 2011”
Od 2004 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało ponad 6 mln osób, które zdobyły nowe bądź podniosły swoje kwalifikacje, znalazły pracę czy założyły własną firmę.

- Zależy nam na tym, aby poprzez konkurs „Dobre praktyki EFS” promować przykłady projektów, dzięki którym ludzie zmieniają swoje życie na lepsze  - powiedział wiceminister Paweł Orłowski podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 30 marca 2012 r. w Warszawie.

W gali uczestniczył również wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda oraz dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskie w Polsce Ewa Synowiec.

Konkurs Dobre praktyki EFS 2011

Ideą konkursu jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny się one wyróżniać się pod względem efektów, trwałości, stopnia osiągnięcia korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia, a także zaproponowania innowacyjnych rozwiązań dla problemów społecznych.

- Z roku na rok przybywa dobrych praktyk, pomysłów, zrealizowanych marzeń, którymi projektodawcy chcą się z nami podzielić – podkreślał wiceminister Paweł Orłowski.

Do V edycji konkursu nadesłano 97 zgłoszeń, spośród których niezależne jury wyłoniło 9 najlepszych projektów w czterech kategoriach: wsparcie osób niepełnosprawnych, zasada równości szans płci, integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

Wyróżnione projekty uzyskały tym samym tytuł „Najlepsza Inwestycja w człowieka 2011”. Dodatkowo, dla dwóch przedstawicieli projektów, które zajęły pierwsze miejsca w każdej z kategorii, zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z EFS.

Tegoroczna edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2011” została ogłoszona w czerwcu 2011 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

- Chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej VI edycji konkursu „Dobre praktyki EFS”, która zostanie ogłoszona jeszcze w I półroczu 2012 r. – poinformował wiceminister.

LISTA LAUREATÓW KONKURSU "DOBRE PRAKTYKI EFS 2011"

Kategoria  - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw

I miejsce – decyzją jury nie przyznano I miejsca

II miejsce – projekt „Równi – PROFES rozwija kompetencje” realizowany przez firmę „PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa E. Karpińska-Bryke, A.Olszewski, M. Bryke Sp. J.” – województwo mazowieckie

Projekt „Równi – PROFES rozwija kompetencje” to odpowiedź na nierówności występujące na mazowieckim rynku pracy, wynikające m.in. z funkcjonujących stereotypów dotyczących ról społecznych, braku odpowiednich kompetencji, a także braku wiary we własne możliwości, wartość swojej pracy czy odwagi w formułowaniu i wyrażaniu swoich potrzeb.

W trakcie realizacji projektu 250 uczestników i uczestniczek szkoleń, osób pracujących, rozwijało swoje kompetencje nie tylko podczas tradycyjnych zajęć w sali szkoleniowej, ale także korzystając z nowoczesnych technologii: e-learningu oraz webcastów – konferencji on-line.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Tereska, 2012-04-13 11:48:49

  No to, jak to rzeczywiście wygląda?
 • Elegancik, 2012-04-13 10:26:55

  bardzo dziękujemy...
 • Wujek, 2012-04-13 07:25:35

  Bywa,że tego typu inwestycje okazują się nieopłacalne?Ale czy wszystko można przeliczać na pieniądze?