PARTNER PORTALU
  • BGK

Największa inwestycja w historii Tychów rozliczona

  • MAX    31 października 2012 - 09:06

Tychy - beneficjent projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" otrzymał płatność końcową w wysokości ponad 6 mln euro, co ostatecznie zakończyło procedurę rozliczenia z Komisją Wspólnot Europejskich największej w historii Tychów inwestycji infrastrukturalnej, współfinansowanej z Funduszu Spójności.
- Tychy są jednym z nielicznych miast polskich które są niemalże w pełni skanalizowane - mówi Andrzej Dziuba, prezydent miasta. Dzięki projektowi prawie 100% mieszkańców ma możliwość podłączenia swoich nieruchomości do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej. Zdaniem prezydenta Dziuby ma to znaczenie strategiczne dla dynamicznego rozwoju miasta i daje szerokie możliwości inwestycyjne.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach" zrealizowany pod hasłem „Czyste Tychy kanalizacja" rozpoczął się w 2005r. i trwał 5 lat. Dla ułatwienia inwestycję podzielono na sześć niezależnych kontraktów budowlanych. Pięć z nich obejmowało budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dziesięciu obrzeżnych dzielnicach miasta a jeden dotyczył modernizacji części osadowej tyskiej oczyszczalni ścieków. Całość kosztowała blisko 135 mln euro z czego 75 mln EUR stanowiło dofinansowanie europejskiego Funduszu Spójności.

Nie zapominajmy, iż ten projekt będzie miał dla naszego miasta znaczenie historyczne z wielu powodów - mówi Zbigniew Gieleciak, pełnomocnik prezydenta ds. realizacji projektu. - Po pierwsze dlatego, że mieszkańcy miasta czekali na tą inwestycję od wielu lat i dzięki niej mogą w ekologiczny sposób odprowadzać ścieki do sieci kanalizacyjnej, po drugie dlatego że gmina pozyskała rekordowe, jak na ówczesne czasy dofinansowanie i po trzecie dlatego, że bez większych problemów realizacyjnych, w wyjątkowo krótkim czasie udało się wyposażyć trudne pod względem logistycznym tereny w ponad 330 km nowoczesnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - dodaje.

Podczas realizacji gmina Tychy systematycznie otrzymywała, na podstawie opracowywanych dokumentów rozliczeniowych, płatności pośrednie i zaliczkowe z UE i tak aż do wartości 67,6 mln euro. Pozostała część stanowiła swojego rodzaju zabezpieczenie, które miało zostać przekazane Beneficjentowi po ostatecznym rozliczeniu projektu, co nastąpiło właśnie teraz.

- Dzięki szczególnemu zaangażowaniu zespołu jednostki realizującej projekt, inwestycja została ukończona jako jedna z najlepiej zarządzanych w Polsce, a raport końcowy został przygotowany sprawnie i rzeczowo - mówi Wojciech Krupa, kierownik jednostki.

- Powyższe zostało potwierdzone tak przez instytucję zarządzającą funduszem spójności w Polsce jaki i przez służby Komisji Wspólnot Europejskich, dzięki czemu środki z płatności końcowej otrzymaliśmy wyjątkowo szybko. Dla pionierów implementujących tak dużą i znaczącą inwestycję, jakimi byliśmy jeszcze w 2005r. jest to szczególnie ważne i nobilitujące - dodaje.

Gmina Tychy jest jednym z pierwszych beneficjentów, któremu udało się w tak krótkim czasie od momentu złożenia raportu końcowego otrzymać całość środków finansowych. Zdaniem Zbigniewa Gieleciaka świadczy to wyłącznie o tym, że Tychy są postrzegane jako rzetelny i sumienny beneficjent, z którym nigdy nie było problemów, a podczas przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń czy nieprawidłowości. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż Tychy to również najbardziej zaawansowany beneficjent pod względem procedury osiągania efektu ekologicznego, czyli podłączania mieszkańców do wybudowanej kanalizacji. Dzięki podejmowanym działaniom o charakterze edukacyjno-ekologicznym, na dzień dzisiejszy wynosi on ok. 90%.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.