PARTNER PORTALU
  • BGK

Największe polskie miasta generują połowę PKB

  • ZWI    4 marca 2013 - 17:33
Największe polskie miasta generują połowę PKB

- Dostrzegamy znaczenie miast w zmieniającym się obrazie demograficznym i przestrzennym Polski. Znajduje to odzwierciedlenie w opracowywanych przez nas dokumentach strategicznych – powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas konferencji „Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020”.
- Według naszych szacunków, w funkcjonalnych obszarach 18 miast wojewódzkich generuje się połowa polskiego PKB. Mamy tam do czynienia z koncentracją funkcji gospodarczych, politycznych, administracyjnych, społecznych i kulturalnych. Naszym zadaniem jest więc umożliwienie tym miastom rozwoju dobrych powiązań komunikacyjnych i poprawy dostępu do wysokiej jakości usług publicznych - podkreśliła Iwona Wendel i dodała, że wsparcie obejmie również mniejsze miasta.

Czytaj też: Miasta chcą większej roli w unijnej polityce

W ośrodkach subregionalnych priorytetem będzie wzmocnienie integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój rynku pracy, poprzez wspomaganie otoczenia biznesu oraz rozwój funkcji gospodarczych.

Miasta powiatowe i lokalne wymagają natomiast zwiększenia ich znaczenia jako lokalnych ośrodków rozwojowych, ważnych dla otaczających je obszarów wiejskich.

- Cele te będzie można osiągnąć, jeśli postawimy na rozwijanie oferty wysokiej jakości usług publicznych - dotyczy to głównie edukacji na poziomie średnim i wyższym zawodowym, ochrony zdrowia oraz kultury - powiedziała wiceminister i zaznaczyła, że - Tylko zintegrowane i ściśle dopasowane terytorialnie przedsięwzięcia, łączące sferę gospodarczą i społeczną, mają szanse zahamowania lub odwrócenia niekorzystnych procesów demograficznych.

Czytaj też: Algorytm podziału środków z UE do dogadania

Najważniejsze wyzwania stojące przed miastami i terenami zurbanizowanymi zostały wskazane w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekcie Założeń Krajowej Polityki Miejskiej.

Strategicznym celem tej polityki jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wśród zadań Polityki Miejskiej należy wskazać m.in. przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych poprzez zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne i restrukturyzacyjne oraz poprawę ładu przestrzennego.

Na zakończenie wiceminister Iwona Wendel omówiła wymiar miejski polityki spójności po 2013 roku, akcentując, że zostanie on znacząco wzmocniony.

- Na działania w tym obszarze przeznaczymy część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przygotowujemy również dedykowany instrument pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, którego celem będzie zwiększenie zaangażowania miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzanie funduszami europejskimi w przyszłej perspektywie - podsumowała.

W konferencji organizowanej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Głównego Urzędu Statystycznego wzięli udział przedstawiciele rządu, samorządów oraz uczelni wyższych. Spotkanie miało na celu m.in. zachęcenie ich do udziału w pracach nad ostatecznym kształtem Krajowej Polityki Miejskiej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • NiT, 2013-03-05 08:45:30

    To oznacza, że są mało sprawne gospodarczo. Znacznie ponad połowa ludności w aglomeracjach miejskich i zaledwie połowa PKB.