PARTNER PORTALU
  • BGK

Nauczyciel na umowę-zlecenie

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    24 września 2010 - 08:58

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca, aby do unijnych projektów nie zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonywania tych samych zadań, które wchodzą w zakres ich obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę.
Szkoły mogą już realizować za pieniądze UE programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Dodatkowe zajęcia mogą organizować dla dzieci, które m.in. mają trudności w nauce czytania i pisania oraz matematyki – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Organy prowadzące szkoły nie wiedzą jednak, jak zatrudniać i wynagradzać nauczycieli do realizacji tych zadań. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do realizacji samorządom bez niezbędnych wytycznych. Gminy chciały wykorzystać unijne pieniądze do zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli. Samorządy mogą podwyższać pensje nauczycieli ponad średnie, ale tylko z pieniędzy, które stanowią ich dochód własny.

MEN w najnowszym stanowisku przypomina, że fundusze przeznaczone na realizację programów unijnych nie są dochodem własnym gminy. Nie jest możliwe zatem finansowanie nimi wynagrodzeń średnich ani podwyższanie pensji nauczycieli. Ministerstwo stoi na stanowisku, że gminy powinny dokonać zakupu usługi edukacyjnej polegającej za zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć indywidualizujących proces nauczania.

Nie odpowiedziało jednak na wątpliwości, w jaki sposób zgodnie z zasadami prawa pracy zakupić tę usługę od własnych nauczycieli. Gminy i dyrektorzy szkół sami muszą zdecydować, jaki rodzaj umowy z nimi podpiszą.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca, aby do unijnych projektów nie zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonywania tych samych zadań, które wchodzą w zakres ich obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Na zorganizowanie indywidualnej pracy z uczniem samorządy otrzymają do 2013 r. ponad 600 mln zł z Programu operacyjnego „Kapitał ludzki” – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.