PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚIGW: Nabór wniosków na gospodarkę odpadami komunalnymi

  • MN    2 listopada 2016 - 11:58
NFOŚIGW: Nabór wniosków na gospodarkę odpadami komunalnymi
Nabór trwa od 31 października do 30 grudnia 2016 r. (fot. pixabay)

• Do 30 grudnia NFOŚIGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie z POIiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
• Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje.
• Budżet wynosi w sumie 2,7 mld zł.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszono nabór na dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów (pierwszy typ z budżetem 1,6 mld zł) oraz projekty dotyczące tylko instalacji do termicznego przekształcania odpadów (na trzeci typ przewidziano 500 mln zł).

Z kolei dla drugiego typu projektów, tj. projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, przewidziano oddzielny nabór.

W ramach konkursu przedsięwzięcia podzielono na inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż PSZOK. Tutaj do rozdysponowania będzie 600 mln zł, przy czym 200 mln zł dla inwestycji dotyczących PSZOK, a dla pozostałych 400 mln zł.

Czytaj też: Jak województwa radzą sobie z kontraktowaniem środków UE? Są problemy

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Wniosek złożyć można za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl. Poziom współfinansowania projektów w ramach Działania 2.2 wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Nabór trwa od 31 października do 30 grudnia 2016 r.

NFOŚiGW przygotował również cykl bezpłatnych szkoleń, połączonych z konsultacjami, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie. Szkolenia planowane są w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w dniach: 20 października, 10 listopada i 8 grudnia 2016 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.