PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW: nabór wniosków na projekty wodno-ściekowe

  • MN    7 września 2016 - 16:19
NFOŚiGW: nabór wniosków na projekty wodno-ściekowe
Trzeci nabór może się okazać ostatnim, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania projektów wyczerpie alokację (fot. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów)

• 30 września tego roku rozpocznie się kolejny, trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
• W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
• Nabór potrwa do 28 lutego 2017 roku.
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie dwóch typów projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W pierwszym przypadku, projektów realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tys. RLM rzeczywistych wskazanej w Aktualizacji Master Planu, a w województwie mazowieckim również w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM. W obydwu rodzajach przedsięwzięć wielkość równoważnej liczby mieszkańców musi być ujęta w rozporządzeniu właściwego wojewody lub w uchwale sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Dla jakich projektów dofinansowanie?

Jak wskazuje NFOŚIGW, wspierane będą projekty dotyczące: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków; zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym także kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).

Ponadto, w przypadku projektów obejmujących powyższe inwestycje istnieje możliwość realizacji w ograniczonym zakresie (do 25 proc. wartości całkowitej projektu) inwestycji służących aglomeracji objętej przedsięwzięciem, dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Jednak nie dopuszcza się realizacji samodzielnych inicjatyw dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

To może być ostatni nabór

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach III konkursu wynosi 2 mld zł, z czego 1,7 mld zł na pierwszy typ projektów, a 300 mln zł na drugi typ inicjatyw. Poziom współfinansowania wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

Trzeci nabór może się okazać ostatnim, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie, wyczerpie alokację przeznaczoną na całe Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, tj. 6,8 mld zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.