NFOŚiGW: Nabór wniosków w ramach POIiŚ ruszy 30 listopada

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. W ramach uruchomionych działań zostanie udostępnionych na projekty środowiskowe ponad 5 mld zł.
NFOŚiGW: Nabór wniosków w ramach POIiŚ ruszy 30 listopada
Wspierane będą m.in. projekty wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną (fot.PTWP)

Narodowy Fundusz pierwsze nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 rozpocznie się 30 listopada.

W ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (Działanie 2.3) wspierane będą m.in. projekty budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i podmioty, świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Budżet konkursu wynosi 5 mld zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

W ramach konkursu Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Działanie 2.4) wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. O dofinansowanie mogą ubiegać się: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Z końcem listopada rozpocznie się konkurs Poprawa jakości środowiska miejskiego (Działanie 2.5). Dofinansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach, oraz działania związane z rozwojem terenów zieleni. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska . Budżet konkursu wynosi 84 mln zł. Wnioski w konkursie będzie można składać od 30 listopada 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Nabór wniosków w konkursie Gospodarka odpadami komunalnymi - budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( Działanie 2.2) rozpocznie się 1 grudnia. Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami, zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Do konkursu mogą przystąpić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wnioski będzie można składać do 29 lutego 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE