NFOŚiGW, szkolenia: efektywna dystrybucja, sieci ciepłownicze i chłodnicze

• NFOŚiGW organizuje szkolenie skierowane do wnioskodawców POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze.
• Uczestnicy szkolenia posłuchają m.in. o procedurze zawierania umów czy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.
NFOŚiGW, szkolenia: efektywna dystrybucja, sieci ciepłownicze i chłodnicze
Na szkoleniu będzie mowa m.in. o procedurze zawierania umów (fot. pixabay)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca, organizująca konkurs, zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców (potencjalnych beneficjentów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - Konkurs nr POIiS.1.5/1.6.2/1/2016

Szkolenia odbędą się 11 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00-15:30, rejestracja od godz. 8:30. Szkolenie odbędą się w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia obejmuje procedurę i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami oraz wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia należy przysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie nfosigw.gov.pl.

Zgłoszenia można przesyłać do 9 sierpnia, do godz. 10.

Szczegółowy program:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Otwarcie szkolenia
9.15 – 9:45 Ogólne informacje dotyczące Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2 (harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku)
9:45 – 10:00 Wniosek o dofinansowanie – instrukcja wypełniania
10.00 – 10.20 Generator wniosku o dofinansowanie
10.20 – 10.40 Przerwa kawowa
10.40 – 11.30 Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2
11.30 – 12.20 Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz
załączniki finansowe do wniosku dla Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2
12.20 – 13.00 Metodologia wyliczenia wskaźników rezultatu dla Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2
13.00 – 14.00 Procedury zawierania umów
14.00 – 14.45 Obiad
14.45 – 15.15 Panel pytań
15.15 – 15.30 Podsumowanie szkolenia

Szkolenie jest bezpłatne. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Dotacje na innowacje energooszczędne: zajrzyj na stronę Artmetic!

artmetic ekonsulting, 2016-08-07 22:57:21 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE