PARTNER PORTALU
  • BGK

NFOŚiGW, szkolenia: efektywna dystrybucja, sieci ciepłownicze i chłodnicze

  • MN    1 sierpnia 2016 - 13:50
NFOŚiGW, szkolenia: efektywna dystrybucja, sieci ciepłownicze i chłodnicze

Na szkoleniu będzie mowa m.in. o procedurze zawierania umów (fot. pixabay)

• NFOŚiGW organizuje szkolenie skierowane do wnioskodawców POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze.
• Uczestnicy szkolenia posłuchają m.in. o procedurze zawierania umów czy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca, organizująca konkurs, zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców (potencjalnych beneficjentów): Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - Konkurs nr POIiS.1.5/1.6.2/1/2016

Szkolenia odbędą się 11 sierpnia 2016 r. w godz. 9:00-15:30, rejestracja od godz. 8:30. Szkolenie odbędą się w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia obejmuje procedurę i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami oraz wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia należy przysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie nfosigw.gov.pl.

Zgłoszenia można przesyłać do 9 sierpnia, do godz. 10.

Szczegółowy program:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Otwarcie szkolenia
9.15 – 9:45 Ogólne informacje dotyczące Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2 (harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku)
9:45 – 10:00 Wniosek o dofinansowanie – instrukcja wypełniania
10.00 – 10.20 Generator wniosku o dofinansowanie
10.20 – 10.40 Przerwa kawowa
10.40 – 11.30 Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2
11.30 – 12.20 Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania oraz
załączniki finansowe do wniosku dla Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2
12.20 – 13.00 Metodologia wyliczenia wskaźników rezultatu dla Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2
13.00 – 14.00 Procedury zawierania umów
14.00 – 14.45 Obiad
14.45 – 15.15 Panel pytań
15.15 – 15.30 Podsumowanie szkolenia

Szkolenie jest bezpłatne. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-08-07 22:57:21

    Dotacje na innowacje energooszczędne: zajrzyj na stronę Artmetic!NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: