PARTNER PORTALU
 • BGK

NIK pozytywnie o inicjatywie JASPERS

 • pt    31 stycznia 2017 - 10:45
NIK pozytywnie o inicjatywie JASPERS
W ocenie NIK wsparcie doradcze ekspertów JASPERS przyczyniło się do poprawy jakości wniosków o dofinansowanie projektów objętych kontrolą (fot: jaspers-europa-info.org)

Wsparcie doradcze ekspertów z programu JASPERS poprawiło jakość polskich wniosków o unijne dofinansowanie. Efektem pomocy była mniejsza liczba uwag Komisji Europejskiej, dzięki czemu dokumenty były rozpatrywane w krótszym czasie niż te przygotowane bez wsparcia – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.
JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions, pol. Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) to realizowany przez Komisję Europejską program pomocy technicznej, przeznaczony dla państw członkowskich UE oraz Macedonii, Czarnogóry i Serbii.

Jego celem jest wsparcie w przygotowaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Polega na pomocy udzielanej beneficjentom na etapie koncepcyjnym, weryfikacji dokumentacji projektowej, czy analizie kwestii problemowych.

Inicjatywa JASPERS umożliwia Komisji Europejskiej dzielenie się z państwami członkowskimi doświadczeniem w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania funduszy europejskich. Zapewnienie wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie zwiększa z kolei ich szanse na pozytywne rozpatrzenie, a także na wyeliminowanie problemów już na etapie realizacji.

W Polsce kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rozwoju oraz u beneficjentów wsparcia JASPERS, realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich, tj. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Urzędzie Miasta Poznania, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędzie Miasta Krakowa.

W ocenie NIK wsparcie doradcze ekspertów JASPERS przyczyniło się do poprawy jakości wniosków o dofinansowanie projektów objętych kontrolą. Te, które otrzymały wsparcie doradcze, miały mniejszą liczbę uwag KE oraz były rozpatrywane w krótszym czasie w porównaniu do projektów w ramach których przygotowywano wnioski bez takiego wsparcia.

NIK pozytywnie oceniła także dotychczasową współpracę Ministra Rozwoju oraz zarządów województw mazowieckiego i wielkopolskiego z przedstawicielami JASPERS. Współpraca pomiędzy beneficjentami kontrolowanych projektów a ekspertami przebiegała prawidłowo oraz zgodnie z oczekiwaniami strony polskiej.

Przykładem efektywnej współpracy władz polskich z JASPERS był projekt zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, zrealizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Udzielone przez JASPERS wsparcie doradcze pozwoliło na opracowanie m.in. modelowych postanowień umowy o świadczenie usług publicznych, której założenia, zwłaszcza w zakresie dozwolonej pomocy publicznej i mechanizmów kontroli, były wykorzystane w innych projektach z zakresu transportu publicznego.

Izba zwraca jednak uwagę, że w całym okresie obecności inicjatywy JASPERS w Polsce, administracja centralna nie przeprowadziła kompleksowych badań poświęconych efektom tej inicjatywy w Polsce, a których wyniki mogłyby posłużyć ewentualnemu usprawnieniu procesu doradczego.

W związku z tym NIK zwróciła się do Ministra Rozwoju m.in. o dokonywanie stałych badań ewaluacyjnych, a także przeprowadzenie oceny dotychczasowego wkładu JASPERS w proces wykorzystania funduszy europejskich w Polsce.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (4)

 • artmetic ekonsulting, 2017-03-14 03:48:56

  Dofinansowania z Inicjatywy Jaspers: zajrzyj na stronę Artmetic!
 • Kris, 2017-02-22 09:13:16

  JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions, pol. Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich) Przecież jest tłumaczenie w tekście, tylko trzeba czytać ze zrozumieniem...polaku
 • starszy absolwent, 2017-01-31 16:55:07

  Do polak: a co jest USA? Polskie skróty proszę. OK; USA to SZAP. O to ci chodzi?? Nie z czasownikami piszemy osobno, "Reju" ...