PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK zakończyła kontrolę zarządu województwa lubuskiego

  • bad    12 maja 2014 - 11:14
NIK zakończyła kontrolę zarządu województwa lubuskiego

Zarząd województwa pod kierunkiem Elżbiety Polak terminowo i zgodnie z procedurami przygotował Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 – orzekła NIK po zakończonej właśnie kontroli, wystawiając urzędowi marszałkowskiemu ocenę pozytywną. Kontrolerzy uznali też, że doświadczenie i odpowiednie przygotowanie pracowników urzędu gwarantuje prawidłowe wdrożenie RPO.
Kontrola NIK trwała od 10 marca i obejmowała przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020. To znaczy, że objęła nie tylko przygotowanie RPO Lubuskie 2020, czyli głównego dokumentu, na podstawie którego do regionu trafi 906,1 mln euro unijnych funduszy, ale także wdrożenia Kontraktu Terytorialnego, czyli umowy między rządem polskim a samorządem województwa dotyczącej finansowania najważniejszych inwestycji dla regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej. Kontrola dotyczyła też ZIT-ów dla miast wojewódzkich.

Czytaj też: NIK: będą kontrole ws. unijnych pieniędzy

Zarząd województwa opracował i terminowo przekazał do Komisji Europejskiej projekt RPO Lubuskie 2020. Przyjęcie projektu Programu poprzedzone zostało m.in. uzyskaniem wymaganych opinii oraz konsultacjami społecznymi, których wyniki zostały w znacznej mierze uwzględnione w treści dokumentu - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym NIK.

- Podjęto również działania w celu dostosowania struktury organizacyjnej Urzędu, wdrożenia Kontraktu Terytorialnego oraz właściwie koordynowano działania zmierzające do wprowadzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pisze NIK.

Kontrolerzy przyznają, że na początkowy stan działań związanych z przygotowaniem procedur i wytycznych wdrożeniowych oraz rozwiązań organizacyjnych niewątpliwy wpływ miały czynniki niezależne od urzędu, tj. późne uchwalenie rozporządzenia ogólnego i przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz konieczność dopełnienia w pierwszej kolejności obowiązku przekazania Programu do Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, że marszałek Elżbieta Polak przesłała RPO Lubuskie 2020 do KE 10 kwietnia.

„Biorąc po uwagę doświadczenie pracowników Urzędu z okresu programowania 2007-2013, odpowiednio przygotowane zasoby kadrowe, siedmioletni okres trwania perspektywy finansowej oraz planowane w najbliższym czasie działania, w ocenie NIK - na obecnym etapie programowania - nie występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo co do prawidłowego i terminowego wdrożenia RPO Lubuskie 2020" - napisali w wystąpieniu kontrolerzy NIK.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.