Nowa instrukcja w POKL

Instytucja zarządzająca programem kapitał ludzki znowelizowała instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu kapitał ludzki.
Nowa instrukcja w POKL

Aktualizacja instrukcji ma charakter dostosowujący do zapisów innych dokumentów opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL i obejmuje doprecyzowanie zapisów w zakresie Grupy Sterującej powoływanej w projektach systemowych i partnerskich; projektów realizowanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków; sporządzania opisu kadry zaangażowanej w realizację projektu w kontekście obowiązków, które będą wykonywały osoby samozatrudnione lub osoby współpracujące oraz wkładu prywatnego.

Znowelizowana instrukcja udostępniona została w grudniu 2012 r. w nowej wersji 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) i obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe ogłaszane od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych do oceny od dnia 1 stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu składane są w nowej wersji GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

Ze względu na niewielki charakter wprowadzonych zmian została zapewnienia możliwość edycji wniosku z wersji 7.5 GWA w wersji 8.6, dzięki czemu nie jest konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się suma kontrolna.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Tego kapitału ludzkiego jest za dużo jak twierdzą możni tego świata i wszystkimi sposobami im dostępnymi starają się go pomniejszyć,czyli schłodzić podobnie jak schłodzono naszą gospodarkę.Uważają,że inteligentne roboty są tańsze i się nie buntują.Wszystko ponad to co napisałem jest mową trawą dla l...emingów.Dixi rozwiń

Sokrates, 2013-01-09 14:33:20 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE