PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowe konkursy w ramach RPO na Śląsku

 • AW/slaskie.pl    28 lutego 2012 - 15:08
Nowe konkursy w ramach RPO na Śląsku

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013. Do podziału ponad 71 mln euro w dwóch priorytetach.
Dodatkowe konkursy są efektem niewykorzystanych środków w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość oraz Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne RPO oraz przewagi dostępnej alokacji środków nad kwotami dofinansowania projektów z list rezerwowych w ramach tych priorytetów.

- Powstałe oszczędności związane m.in. z kursem euro czy niezrealizowaniem wszystkich planowanych przedsięwzięć przez beneficjentów spowodowały, że zdecydowaliśmy się ogłosić dodatkowe konkursy - mówi marszałek Adam Matusiewicz (oceń jego działania).

W roku 2012 wprowadzono pięć terminów nowych naborów w ramach RPO WSL:
- 7 marca - 11 maja 2012 r. - Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji, typ projektu 3,4,6 - alokacja naboru 11,43 mln zł (2,75 mln euro).
Przewidziane typy projektów: zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii; tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi; tworzenie i rozwój klastrów.

- 7 marca - 11 maja 2012 r.- Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - alokacja naboru 33,26 mln zł (8,00 mln euro).
Przewidziane wsparcia dla: tworzenia i wdrażania systemów informatycznych w zakresie e-Government zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office) oraz budowy zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).

- 4 kwietnia - 11 czerwca 2012 r. - Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji, typ projektu 1,2,5 - alokacja naboru 41,58 mln zł (10,00 mln euro).

Wsparcie przeznaczone zostanie na: budowę lub przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii; budowę lub przebudowę i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej; dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

- 18 kwietnia - 6 lipca 2012 r. - Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego.
Typ Projektu 2 - kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. Typ beneficjenta: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.Alokacja naboru 178,8 mln zł (43 mln euro);

- 18 kwietnia - 20 czerwca 2012 r. - Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - alokacja naboru 33,26 mln zł (8,00 mln euro).
Pieniądze przeznaczone zostaną, m.in. na budowę i przebudowę miejskich i regionalnych sieci szkieletowych, sieci dostępowych, tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi. Należy zaznaczyć, iż w niniejszym konkursie - oprócz dotychczasowych beneficjentów - ubiegać się o środki będą mogli także przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Jedyneczka, 2012-02-28 20:30:51

  Będzie dobrze ale dla kogo? Kto będzie wygranym i kiedy?
 • Fenomen, 2012-02-28 18:58:52

  miejmy nadzieję, że będzie dobrze
 • JEDYNECZKA, 2012-02-28 17:55:04

  Ciekawe kto tym razem zajmie pierwsze miejsce? Może ta osoba co zwykle?Zobaczymy,prawdaż?