PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe limity pomocy dla obszarów wiejskich

  • GK    12 sierpnia 2013 - 10:15

Lepsze wykorzystanie funduszy Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 mają zapewnić nowe limity środków unijnych dla województw w ramach wybranych działań.
W projektowanej nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podziału środków Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych", za zgodą Komisji Europejskiej, zaproponowano zmianę wysokości limitów przyznawania pomocy, w podziale na koperty wojewódzkie.

Zmiana podyktowana jest tym, że projekty niezakwalifikowane w ramach jednego naboru umieszczane są na liście oczekujących do kolejnych naborów, organizowanych po udostępnieniu nowych środków dla danego działania.

- Powoduje to sytuację, w której wszystkie wnioski - według Komisji Europejskiej również te najsłabsze - kwalifikują się do wsparcia projektów w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych". Dlatego zaproponowano zmianę obecnego rozporządzenia w celu wyeliminowania takich sytuacji - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Na skutek tego operacje objęte wnioskami o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych", które zawierają zapotrzebowanie na kwoty przekraczające wysokość limitu środków przewidzianych na to działanie, nie będą umieszczane na liście operacji oczekujących na tzw. uwolnienie środków umożliwiających przyznanie pomocy na te operacje.

Jednocześnie, niezwłocznie po ustaleniu przez podmiot wdrażający kolejności, według której przysługuje pomoc finansowa w ramach tego działania, nastąpi odmowa przyznania funduszy wnioskodawcom ubiegającym się o pomoc na projekty niemogące otrzymać wsparcia ze względu na niewystarczającą ilość środków. O odmowie wnioskodawcy zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Dodatkowo, w związku z przesunięciem środków z działań: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" oraz „Odnowa i rozwój wsi" do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" resort rolnictwa proponuje także zmianę wysokości limitów przyznawania pomocy w tych sektorach w podziale na województwa.

Tabele z dokładnymi danymi publikujemy w dziale multimedia.

Niewykorzystane przez niektóre województwa środki w ramach poszczególnych limitów przesuwane będą do tych regionów, które zgłosiły większe zapotrzebowanie od pierwotnie przyznanego limitu.

Zmianę uzgodniono z samorządami województw na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Na obecnym etapie realizacji Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, określenie nowych limitów środków pomocowych w poszczególnych województwach dla działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych", „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów", „Odnowa i rozwój wsi" i „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w znacznym stopniu przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na realizację programu - czytamy w uzasadnieniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.