PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe pozycje w lokalnych strategiach rozwoju

  • GK    5 grudnia 2011 - 12:22
Nowe pozycje w lokalnych strategiach rozwoju

Będą dotacje unijne na urządzanie miejsc pamięci, w tym m.in. budowanie, renowację lub znakowanie pomników i obiektów małej architektury, takich jak figury, posągi czy wodotryski.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj też: ZMP chce zmian w ustawie o polityce rozwoju

Proponowane zmiany mają m.in. zakazać przyznawania dotacji w ramach małych projektów dotyczących inwestycji wnioskodawcom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, bo to może rodzić sytuacje, w których dofinansowana inwestycja może zaspokoić jedynie partykularny interes, a nie mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.

Czytaj też: Lokalne Grupy Działania potrzebują więcej współpracy i swobody

Według nowych zasad Lokalna Grupa Działania, która ogłasza nabór i rozpatruje wnioski, tylko wtedy przyjmie wniosek osoby fizycznej w sprawie małego projektu dotyczącego inwestycji, gdy będzie ona prowadzić działalność gospodarczą, a projekt będzie z tą działalnością związany.

Dokument rozszerza też grono podmiotów, którym będzie mogła być udzielana pomoc. Chodzi o tych, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę, oddział, albo prowadzą działalność gospodarczą na terenie wdrażania lokalnej strategii rozwoju, w mieście położonym w gminie miejsko-wiejskiej liczącym powyżej 5 tys., ale nie mniej niż 20 tys. mieszkańców.

Dotyczy to także tych, którzy – w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – planują prace w nieruchomości, która jest w mieście, położonym w gminie miejsko-wiejskiej, liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców.

Resort proponuje umożliwić dofinansowanie małych projektów związanych z promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego a nie wyłącznie z jego zachowaniem. Jednocześnie chce wyłączyć z zakresu wsparcia renowację, odbudowę albo oznakowanie budynków mieszkalnych.

„Zmiany są podyktowane z jednej strony potrzebą umożliwienia wnioskodawcom realizowanie operacji dotyczących dziedzictwa lokalnego w jak najszerszym zakresie, a z drugiej ograniczeniem sytuacji, w której – pod pretekstem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego – remontowane są budynki mieszkalne” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Ministerstwo chce też, aby dotowane było urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym remont lub oznakowanie m.in. pomników i obiektów małej architektury, takich jak figury, posągi czy wodotryski.

Zmienić ma się również wysokość refundacji kosztów kwalifikowanych małych projektów, poniesionych przez beneficjentów – z dotychczasowych 70 proc. do 80 proc. Wynika to z konieczności dostosowania prawa krajowego do zmienionej treści programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 -2013.

Dokument nakłada na przyszłych beneficjentów obowiązek składania wniosku nie tylko papierowego, ale też w formie elektronicznej, na przykład na płycie CD. Resort chce w ten sposób zmusić wnioskodawców, aby częściej niż dotychczas, używali aktywnego formularza wniosku w formacie PDF. Według resortu formularz ten automatycznie eliminuje błędy techniczne popełniane przez starających się o pomoc, co przyspiesza cały proces.

Rozporządzenie nie wpłynie, według resortu, na finanse publiczne, ponieważ koszty wdrażania działań, w tym obsługi zadań delegowanych do samorządu województwa i Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa finansowane są ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich. Przewiduje on na to 620 500 000 zł środków publicznych, w tym minimum 20 proc. to środki krajowe, a do 80 proc. to środki Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.