PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowy unijny instrument dla samorządów

 • bad    11 kwietnia 2014 - 15:28
Nowy unijny instrument dla samorządów

W latach 2014-2020 w regionalnych programach operacyjnych lokalne społeczności będą miały do dyspozycji nowy instrument - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady realizacji RLKS w Polsce.

RLKS bazuje on na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu Leader. Umożliwia on małym społecznościom powołanie lokalnej grupy działania oraz opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju.

W ramach polityki spójności RLKS jest nowością i jego zastosowanie nie jest konieczne. Zasługuje jednak na szczególną uwagę ze względu na jego partycypacyjny charakter, przejawiający się zaangażowaniem lokalnych społeczności i lokalnych partnerów - samorządu, biznesu i sektora pozarządowego.

RLKS daje możliwości realizowania działań dotyczących m.in.:

- tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,

- ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych,

- wspierania przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej,

- wspierania rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) powinny obejmować swoim działaniem co najmniej dwie gminy. Obszar ten powinien być zamieszkany przez minimum 30 000, a maksimum 150 000 osób. Wyjątkiem od tych reguł są LSR finansowane tylko z Regionalnych Programów Operacyjnych na obszarze miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

Zasady realizacji RLKS zostały wypracowane w wyniku konsultacji oraz współpracy z partnerami biorącymi udział w programowaniu polityki spójności, WPR oraz WPRyb na lata 2014-2020 w Polsce.

Szczegółowe zapisy zawarte w projekcie Umowy Partnerstwa dotyczące RLKS znajdują się tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Alka, 2014-05-05 15:28:56

  Do Beata: Dziękuję za odpowiedź; czy możesz podać jakieś konkrety w tej sprawie ? Albo źródło wiedzy na temat zasad tego odrębnego RLKS w regionach ?
 • Beata, 2014-04-29 19:36:48

  Do Alka: tylko trzy Zarządy województw zdecydowały się na włączenie RLKS jako odrębnej osi w RPO, pomimo zalet takiego rozwiązania oraz zachęty ekonomicznej ze strony KE (wyższy poziom dotowania). Ale to nie znaczy, że w pozostałych województwach RLKS w ogóle nie będzie. Będzie, ale jako odrębny pro...gram. Szkoda, bo zintegrowanie owych dwu programów znacznie by uprościło wnioskodawcom korzystanie z RLKS.  rozwiń
 • Alka, 2014-04-16 12:06:13

  Dobry instrument jest, ale nie ma woli, żeby go wprowadzić. Tylko nieliczne regiony podjęły decyzję o wprowadzeniu RLKS, a szkoda. W mojej ocenie, to jedyny instrument w obecnej perspektywie, który ma szansę racjonalnie wykorzystać pieniądze unijne. Racjonalnie - to znaczy sensownie, bazując na istn...iejących zasobach i w skali dostosowanej do potrzeb. Nie znajduję wytłumaczenia dla pominięcia tego instrumentu.  rozwiń