PARTNER PORTALU
  • BGK

O funduszach europejskich w starostwie

  • malopolskie.pl    15 marca 2011 - 14:06
O funduszach europejskich w starostwie

Kolejne spotkanie z cyklu „Fundusze europejskie w Małopolsce w latach 2011- 2014” odbyło się w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Stanisław Sorys, który przedstawił m.in. stan realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Uczestnicy rozmawiali również o unijnym dofinansowaniu inwestycji na terenie powiatu suskiego.

I tak w ramach MRPO ogłoszono już 51 konkursów (w tym 16 konkursów przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości). Wybrano 1 874 projekty na kwotę dofinansowania  ponad 4,36 mld zł. Podpisano 1 715 umów, o wartości dofinansowania ponad 4 mld zł.

Wypłacono środki w wysokości ponad 2 mld zł. Do zakontraktowania – ramach I, III-VIII osi MRPO - pozostaje jeszcze prawie 117,5 mln zł. Stanisław Sorys zaznaczył, że Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 35 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania ponad 1,26 mld zł. Podpisano umowy dla 34 zadań, których łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 1,22 mln zł. W ramach PROW zawarto 590 umów na łączną kwotę ponad 315,7 mln zł.

Stanisław Sorys poinformował o konkursach trwających i planowanych do ogłoszenia w 2011 r. oraz o dodatkowych środkach dla naszego regionu w ramach tzw. krajowej rezerwy wykonania. Małopolska uzyskała łącznie ponad 65,5 mln euro.

Poinformował również, jak powiat suski wykorzystuje unijne środki. Pod względem liczby projektów wybranych do dofinansowania w ramach MRPO powiat suski (z 12 projektami) zajmuje przedostanie miejsce w Małopolsce, a pod względem łącznej wartości tych projektów oraz wartości na jednego mieszkańca – ostatnie. Jeśli chodzi o PROW, to ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" powiat suski ma 5 realizowanych umów (16 miejsce w Małopolsce) na łączną kwotę dofinansowania ponad 1 mln zł, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 3 umowy (17 miejsce) na łączną kwotę dofinansowania ponad 4,3 mln zł.

Na zakończenie spotkania samorządcy zadawali pytania dotyczące m.in. możliwości dofinansowania tzw. projektów twardych (o charakterze inwestycyjnym) i dofinansowania dla przedsiębiorców z powiatu suskiego oraz sposobu doboru wniosków w kontekście geograficznym. Rozmawiano również o specyfice powiatów górskich i przeprowadzanych na ich terenie inwestycjach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.