PARTNER PORTALU
  • BGK

Obszary Strategicznej Interwencji z unijnym wsparciem

  • PAP    17 kwietnia 2015 - 18:23

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) zarezerwowano ok. 135 mln euro na wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji.
Planowane tam w związku z nową perspektywą unijną 2014-20 inwestycje realizowane będą poprzez instrument Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). To autorski projekt samorządu Mazowsza, zaakceptowany przez Komisję Europejską. Głównym celem jest równomierny rozwój regionu poprzez inwestycje o znaczeniu subregionalnym. Maksymalny poziom dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć może wynieść do 80 proc. kosztów.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, w nowej perspektywie 2014-20 Unia Europejska oczekuje inwestycji realizowanych w sposób zintegrowany, łączący wspólne cele większych obszarów niż tylko pojedyncze miasto, gmina czy powiat.

"Na Mazowszu, obok Warszawy i obszaru metropolitarnego, obejmującego ponad 30 gmin otaczających stolicę, mamy pięć ośrodków subregionalnych: Płock i Ciechanów, Ostrołękę i Siedlce oraz Radom. Musieliśmy zastanowić się, jak umożliwić inwestowanie w sposób zintegrowany w otoczeniu tych miast. W efekcie powstała koncepcja RIT, obejmujących pięć ośrodków subregionalnych i otaczających ich obszarów funkcjonalnych, które w istocie są tożsame z Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI)" - wyjaśnił Struzik.

Głównym celem instrumentu RIT jest wsparcie mniejszych ośrodków Mazowsza i okalających ich obszarów zwłaszcza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, stref aktywności gospodarczej czy transportu. "Chodzi o to, by wzmóc rozwój tych terenów, a mówiąc obrazowo, żeby Warszawa nie uciekała ciągle z rozwojem i wzrostem PKB do przodu, pozostawiając ośrodki regionalne, subregionalne w tyle. I na ten cel zarezerwowaliśmy pieniądze w RPO w wysokości ok. 135 mln euro" - oświadczył marszałek.

Zadanie przygotowania inwestycji w ramach RIT należy do miast oraz sąsiadujących z nimi powiatów i gmin w subregionach płocko-ciechanowskim, ostrołęcko-siedleckim i radomskim, które wyodrębniono w ramach obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. nowego podziału statystycznego Mazowsza NTS3 (podregiony w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych - PAP), a które pełnią tam rolę OSI.

"Formułę tę charakteryzuje dążenie do równomiernego rozwoju, do eliminacji barier w tym zakresie. Chodzi o takie kierowanie wsparcia, by nie następowało wyjaławianie obszarów peryferyjnych w stosunku do obszaru metropolitarnego. Ta koncepcja wychodzi naprzeciw polityce unijnej - nie robimy już +punktowych inwestycji+, bo każda gmina, każdy powiat próbują coś oddzielnie, tylko myślimy w kategoriach strategicznych. Taki sposób myślenia, to kompleksowe rozwiązywanie problemów" - podkreślił Struzik. Jako przykład podał m.in. inwestycje drogowe, które realizowane w ramach RIT mogą łączyć ważne ośrodki miejskie i poszczególne subregiony z drogami krajowymi, czy z siecią dróg międzynarodowych TNT. Zapowiedział, że oprócz +twardych+ projektów infrastrukturalnych, środki RIT będą obejmowały także +projekty miękkie+, np. wspomagające rozwój przedsiębiorczości.

"Sukces może polegać na tym, że wypracujemy wspólne, dobre projekty. Zależy nam, żeby aktywizować region gospodarczo. Kluczem jest rozwój przedsiębiorczości, która tworzy nowe miejsca pracy, daje podatki, daje szanse na eksport, ale jest też pilna potrzeba rozwoju szkolnictwa zawodowego, sprofilowanego pod konkretne potrzeby firm" - zauważył marszałek.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.