PARTNER PORTALU
  • BGK

Odwołania przy unijnych programach muszą mieć źródło w polskim prawie

  • PAP    5 lutego 2013 - 19:58
Odwołania przy unijnych programach muszą mieć źródło w polskim prawie

Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Nowela ma zmienić przepisy dotyczące m.in. procedury odwoławczej w realizacji programów współfinansowanych z UE.
Jak poinformowało we wtorek CIR, nowela ma zmienić te przepisy ustawy, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą.

Czytaj też:  Nie ma możliwości odwołania od wyniku konkursu o unijne dotacje

"Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 grudnia 2011 r., dotyczącym systemów realizacji programów operacyjnych, ocenił, że niekonstytucyjne są rozwiązania w zakresie procedury odwoławczej, a nie systemu ubiegania się i udzielania dofinansowania w ramach tych programów" - poinformowało CIR.

Trybunał ocenił wówczas, że ustawa dopuszcza uregulowanie praw i obowiązków wnioskujących o dofinansowanie z programów operacyjnych, przysługujących im środków odwoławczych, a także prawa do skargi do sądu administracyjnego poza systemem źródeł obowiązującego w Polsce prawa. W ocenie TK, jest to niezgodne z art. 87 konstytucji. Art. 87 konstytucji mówi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, zakwestionowane artykuły mają utracić moc prawną po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli przestaną obowiązywać 27 czerwca 2013 r. Dlatego niezbędna stała się nowelizacja ustawy.

"TK, odraczając utratę mocy tych przepisów na osiemnaście miesięcy, wyszedł naprzeciw stanowisku ministra rozwoju regionalnego, który zwrócił uwagę, że zbyt szybkie zmiany dotyczące procedury odwoławczej mogą naruszyć proces wdrażania programów operacyjnych i zagrozić efektywnemu wykorzystaniu środków europejskich przeznaczonych na ich realizację" - poinformowało CIR.

"Do ustawy wprowadzono takie zmiany, które jeszcze w tym okresie programowania (chodzi o lata 2007-2013 - PAP) umożliwią prowadzenie procedury odwoławczej na podstawie przepisów, których konstytucyjność nie będzie budziła zastrzeżeń" - poinformowało CIR.

Teraz projekt trafi do dalszych prac w parlamencie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Legislator, 2013-02-23 14:11:57

    To analogicznie niekonstytucyjna jest procedura odwoławcza w przepisie art. 42 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku. Poza tym niekonstytucyjne jest samo rozwiązanie tego przepisu. Może też ktoś zainteresowałby się tym tematem. art. 42 ww. ustawy brzmi następująco. Ustalenia planu zagospodarowania pr...zestrzennego województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu miejscowego. 2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, przeprowadza marszałek województwa z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. 3. Koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego woje-wództwa do planu miejscowego oraz zwrotu wydatków na odszkodowania, o których mowa w art. 36, a także kwoty przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane w umowie zawartej pomiędzy marszałkiem województwa a wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Przepisy art. 21 stosuje się odpowiednio. 4. Spory dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1−3, rozstrzygają sądy powszechne. Tak działa polski system planowania przestrzennego: jak wójt, prezydent, burmistrz nie podpisze umowy, na zasadzie "nie bo nie" lub dlatego, że nie ma pieniędzy na sporządzanie planu ( kwestie finansowe nie wyjaśnione) to do sąd może sobie Wojewoda wystąpić. Linie orzecznicze, które w dowolny sposób i długo się kształtują, będą nadal decydowały o planowaniu przestrzennym i rozwoju obszarów i kraju. Związek planowania przestrzennego z planowaniem rozwoju jest bardzo duży! Jest ono integralnym elementem jego rozwoju.  rozwiń